Laddar meny

Atea tecknar två avtal med Kammarkollegiet

Pressmeddelande 2015-05-08
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet tecknar två ramavtal med Atea avseende programvaror och konsulttjänster. Avtalen uppskattas ha ett årligt värde om 1,1 miljarder kronor respektive 300 miljoner kronor och löper under två år med möjlighet till förlängning.

– Vi är glada över att även fortsättningsvis vara med och stödja verksamheten hos svenska kommuner, landsting och statliga myndigheter, säger Lotta Widorson Lassfolk, affärsområdeschef Atea Software.

Ramavtalet Programvaror och tjänster 2014 avtalsområde Kontorsstöd, med ett årligt värde om 1,1 miljarder, vänder sig till användare i verksamheter inom stat, kommun och landsting. Kammarkollegiet har tecknat ramavtal med totalt sex leverantörer.

Det andra ramavtalet, Programvaror och tjänster 2014 avtalsområde grundläggande it, med en beräknad årsomsättning om 300 miljoner kronor, riktar sig till it-avdelningar inom stat, kommun och landsting. Kammarkollegier tecknar avtal med totalt sju leverantörer. 

– Avtalen ger våra kunder möjlighet att avropa både publika molntjänster, funktionstjänster och programvaror. En annan nyhet är att det nu även ingår öppna programvaror i avtalen, säger Lotta Widorson Lassfolk.

De båda avtalen löper under två år med möjlighet till förlängning under ytterligare två år och avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. Avtalen är delvis nya för Atea.

För mer information kontakta:
Lotta Widorson Lassfolk, affärsområdeschef Atea Software 0725-13 67 62, lotta.widorson-lassfolk@atea.se

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer