Laddar meny

Atea fortsätter att öka omsättning och vinst

Pressmeddelande 2015-02-05
Ökad efterfrågan att köpa it som tjänst och en växande produktaffär får Atea Sveriges årsomsättning och resultat att stiga kraftigt. Affärsvolymen 2014 ökade med 865 miljoner kronor och resultatet växte med 23 procent.

– Jag är väldigt glad över att vi fortsätter skapa tillväxt och visar ett starkt resultat. Vi har bra tillväxt inom både offentlig och privat sektor. Just nu är det de privata företagen som satsar mest på digitalisering men vi har än så länge bara sett början på digitaliseringens möjligheter att generera affärsnytta och effektivisering, säger Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige.

Samtidigt som funktionsaffärerna ökar, så växer den traditionella hårdvaruförsäljningen där omsättningen steg med 22 procent under det fjärde kvartalet. Klientområdet fortsätter öka men tillväxten kommer också inom datacenter och kommunikation, som ökar med 36 procent under det fjärde kvartalet.

– Många av våra kunder har tagit första steget inom hybrid it och vi ser att efterfrågan på molnlösningar accelererar. Därför är jag glad att vi kontinuerligt investerar både i organisationen och i plattformar för att leverera de funktionstjänster som våra kunder efterfrågar. Omställningen påverkar även konsulttjänster där vi ser att efterfrågan på avancerade tjänster med it-arkitekter och specialister ökar samtidigt som behovet av generella it-konsulter mattas. För oss innebär det att vi fortsätter vår satsning på den omfattande kompetenshöjning som vi startade 2014.

Årsomsättningen på den svenska marknaden ökade med 10 procent till 9 681 miljoner kronor, jämfört motsvarande period 2013. Ateas resultat (EBITDA) 2014 steg med 23 procent till 295 miljoner kronor. Fjärde kvartalets omsättning blev 2 874 miljoner kronor, jämfört med 2 649 miljoner kronor samma period 2013. EBITDA ökade till 120 miljoner kronor, jämfört med 101 miljoner kronor motsvarande period 2013.

Starkt resultat för Ateakoncernen
Omsättningen det fjärde kvartalet blev 7 549 miljoner norska kronor, en ökning med 10,3 procent jämfört med samma period 2013. EBITDA ökade med 9,7 procent till 396 miljoner norska konor. Årsomsättningen för koncernen blev 24,6 miljarder norska kronor och är en ökning med 11,3 procent. Koncernens EBITDA ökade med 19,7 procent till 958 miljoner norska kronor.

  • Kvartalsrapport och presentation finns på atea.com/reports
  • Presskonferensen kan ses på atea.com/webcast
  • Börsmeddelandet finns på atea.com/ose

För mer information kontakta:
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige AB, +46 46 16 33 32 carl-johan.hultenheim@atea.se
Steinar Sønsteby, koncernchef Atea ASA, +47 930 55 655 steinar.sonsteby@atea.com

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer