Laddar meny

It-tjänster och hårdvara driver Ateas resultat

Pressmeddelande 2014-10-22
Efterfrågan på tjänster inom mobilitet, samverkan och datacenter ökar samtidigt som den traditionella it-affären växer. Ateas omsättning under tredje kvartalet steg till 1 972 miljoner kronor och resultatet (EBITDA) till 51 miljoner kronor, vilket är en ökning med 47 procent jämfört med tredje kvartalet förra året.

– Vi ser att våra kunder uppskattar att vi har ett komplett erbjudande som hela tiden utvecklas. Det innebär att vi kan addera värden i hela kedjan, allt ifrån klientfunktioner till it som tjänst och hybrida molntjänster, säger Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige.

Tredje kvartalet visar fortsatt stadig tillväxt på funktionssidan och där nya affärer inom kommunikation, videokonferens och samverkan ger utslag på affärsvolymen. I den traditionella it-leveransen driver användarnas behov av en modern klientplattform upp affärsvolymerna inom både hårdvara och mjukvara.

– Det är glädjande att se hur it utvecklar strukturer och arbetssätt i samhället och att allt fler CIO:er väljer att vara drivande i den förändringen. Verksamhetens krav på nya tjänster innebär att det finns ett allt större behov av hybrida molntjänster, som dramatiskt kortar ”time to market”. Den hybrida leveransmodellen gör också att vi ser en ökad efterfrågan på konsulter inom nya specialistområden säger Carl-Johan Hultenheim.

Omsättningen under tredje kvartalet ökade till 1 972 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period förra året, 1 728 miljoner kronor. Ateas resultat (EBITDA) steg med 47 procent under tredje kvartalet till 51 miljoner kronor. Resultatet tredje kvartalet 2013 var 35 miljoner kronor.

Allt sammantaget gör att Atea fortsätter att växa snabbare än marknaden. Omsättningen under tredje kvartalet ökade med 14 procent jämfört med samma period förra året, vilket är tre gånger så mycket som marknaden i övrigt, enligt prognos från analysföretaget IDC.

Starkt resultat för Ateakoncernen
För Ateakoncernen som helhet ökade omsättningen. Under det tredje kvartalet steg omsättningen med 11 procent till 5 173 miljoner norska kronor, jämfört med samma period 2013. Resultatet (EBITDA) blev 205 miljoner norska kronor, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med tredje kvartalet 2013.

För mer information kontakta:

Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige AB, +46 46 16 33 32 carl-johan.hultenheim@atea.se
Steinar Sønsteby, koncernchef Atea ASA, +47 930 55 655 steinar.sonsteby@atea.com

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer