Laddar meny

Atea växer kraftigt på en allt mer hybrid it-marknad

Pressmeddelande 2014-02-05
Atea Sverige kommer allt närmare en årsomsättning på 9 miljarder kronor. Under 2013 ökade omsättningen med 1,1 miljard kronor till 8,8 miljarder jämfört med 2012. Den starka tillväxten syns inom flera strategiska områden där hybrida it-lösningar blir allt viktigare.

- Jag är otroligt nöjd med vår affärstillväxt och att kunderna låter oss ta ett större ansvar. Vi har sagt att vi vill leda utvecklingen och vår tillväxt visar att vi har satsat rätt på en i stort sett stillastående marknad, säger Carl-Johan Hultenheim, vd på Atea Sverige.

Bakom den starka tillväxten finns en ökad försäljning inom samtliga områden.  En särskilt stark utveckling sker inom strategiska områden som exempelvis outsourcingtjänster, samverkanstjänster och mobilitetstjänster. Trenden är tydlig. Allt fler vill köpa it som tjänst och allt fler vill blanda publika molntjänster med privata molntjänster och den egna it-miljön.

- Marknaden genomgår ett stort skifte där it-arkitekter och systemintegratörer får en allt viktigare roll för att få alla typer av it-tjänster att fungera tillsammans och vara tillgängliga utan avbrott dygnet runt. Vi såg detta tidigt och styr vår verksamhet mot att vara bäst på att hantera hybrida it-miljöer, säger Carl-Johan Hultenheim.

Omsättningen på den svenska marknaden ökade till 2,649 miljarder kronor under räkenskapsårets fjärde kvartal, jämfört med 2,378 miljarder kronor motsvarande period 2012.  Resultatet på ebitda-nivå uppgick under kvartalet till 101 miljoner kronor. För 2013 redovisar Atea Sverige en omsättningsökning med 14,1 procent till 8,816 miljarder kronor från 7,728 miljarder kronor 2012. Helårsresultatet (ebitda) ökade samtidigt till 239,6 miljoner kronor från 234,0 miljoner kronor

Ateakoncernen växer med 8,3 procent på utmanande marknad
Ateakoncernen redovisar en omsättning på 6,846 miljarder norska kronor för fjolårets fjärde kvartal, det motsvarar en ökning med 8,3 procent jämfört med samma period 2012. Resultatet på ebitda-nivå för fjärde kvartalet blev 361 miljoner norska kronor. Bokslutet visar att Ateas årsomsättning 2013 växte med 5,6 procent till 22,096 miljarder norska kronor. Resultat (ebitda) blev 800 miljoner norska kronor.

Läs mer:

 

För mer information, kontakta:

Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige AB, +46 46 16 33 32 carl-johan.hultenheim@atea.se

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer