Hoppa till huvudinnehåll
En större trygghet för såväl besökare som medarbetare på Sysavs återvinningscentraler drev fram en omfattande förändring av bolagets nätverk. Med ny nätverksarkitektur kan it-avdelningen nu lyfta blicken och agera mer strategiskt.
Sysav
Outsourcing
Malmö
Tryggare återvinning med säker it-miljö och driftsäker lösning för nätverket.

Bilen rullar fram mot de nedfällda bommarna. Föraren öppnar sidofönstret och skannar sitt körkort vid stolpen till vänster om infarten. Bommarna fälls upp och bilen med den välfyllda släpvagnen fortsätter in mot raden av containrar som står redo att ta emot brännbart avfall, metall, trä, gamla färgburkar och annat som skramlar innanför släpets gallerväggar. 

Martin Hultström, It-chef Sysav

– Passersystemet på våra återvinningscentraler skapar en trygghet för både personal och besökare som tidigare varit utsatta för både våld och hot om våld, förklarar Martin Hultström, it-chef på det kommunala bolaget Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag. 

Tidskrävande avbrott

Sysavs verksamhet är spridd över 14 kommuner. Den geografiska spridningen i kombination med bristen på en gemensam hantering av nätverksresurserna ledde till något som varje it-chef vill undvika: ett reaktivt beteende och återkommande avbrott i Sysavs it-tjänster och verksamhetssystem. 

Varje gång it-systemet behövde support satte sig en eller ett par konsulter i en bil för att ta sig till platsen för det aktuella systemet. Tämligen otidsenligt och inte alls i linje med Sysavs övergripande förhållningssätt till ny teknik. Bolaget satsar nämligen hårt på att hela tiden hitta nya sätt att använda teknik för att förbättra verksamheten. Bland annat är de först i världen med en fullt automatiserad sorteringsanläggning för återvinning av textilier. 

Värden med den nya lösningen
  • Ökad stabilitet ger färre avbrott i it-system och verksamhet 
  • Lägre kostnader för underhåll av it-system 
  • Större möjligheter för övergång till molntjänster 
  • Utgör plattform för fortsatt digitalisering såväl inom organisationen som ut mot medborgarna/kunderna 
  • It-avdelningen kan agera mer strategiskt 
  • Supportavtalet frigör tid för Sysavs it-avdelning, helpdesk och övriga medarbetare. 
  • Den automatiserade inpasseringen ger ökad trygghet för både medarbetare och besökare vid återvinningscentralerna. 

Letade efter driftsäker lösning 

När beslutet om att införa passersystemet fattades i början av 2019 insåg Martin Hultström att de även måste ta ett rejält omtag om nätverksmiljön.  

– Vi valde en extern tjänst för att fälla upp bommarna i realtid när besökare identifierar sig.  

För att garantera en driftsäker lösning behövde vi samtidigt uppdatera nätverket. Ett avbrott skulle annars innebära att inpasseringen inte skulle fungera, säger Martin Hultström.  

Ett mer självgående system

Utforska våra hanterade it-driftstjänster

Men det var långt ifrån det enda skälet till att ta ett samlat grepp om nätverket. Martin pekar också på den ökande digitaliseringen med fler molntjänster, samt en incident våren 2018 med central nätverksutrustning. Incidenten orsakade förvisso ingen större dramatik men blev en smärtsamt tydlig illustration av vilka konsekvenser ett äldre, illa sammanhängande nätverk kunde ge. Han och övriga it-avdelningen levde i tron att de hade redundans i systemen. Men händelsen visade att så inte var fallet. Det var naturligtvis också något som absolut behövde åtgärdas.  

– Jag hade redan då börjat prata med de Atea-konsulter som hjälpte oss att hantera det befintliga nätverket. Under de första mötena förklarade jag också behovet av att bygga bort personberoendet i vår it-organisation, som fanns i de tidigare systemen. 

Sysav hade då en person som var anställd enbart för att hantera nätverket, vilket skapade en osäkerhet i såväl it-driften som bolagets verksamhet och även försvårade semesterplaneringen. 

Nätverkskablar i ett datacenter | Managed network

Automatisering löste knuten

Detta var på våren 2019 och Ateas olika förslag hade alla en sak gemensamt: automation. Förslagen innebar också att man skulle använda Ciscos lösningar, vilket var naturligt med tanke på att Sysav redan hade en it-miljö som till stor del bygger på Cisco-produkter.  

– Det gjorde att vi kom i gång snabbt och inte behövde slänga ut en massa gammal utrustning och börja om från noll, konstaterar Martin Hultström.  

Martin hade sedan tidigare positiva erfarenheter av att arbeta med Atea och beskriver hur han uppfattar deras attityd och arbetssätt som väldigt verksamhetsfokuserat. De förslag på lösningar och fortsatt utveckling som Atea har kommit med har alltid utgått från Sysavs behov. 

Med hjälp av den nya nätverksarkitekturen och lösningar från Cisco och drift, övervakning och underhåll från Atea, har Sysav i dag i det närmaste full kontroll över nätverket från en och samma plats, och kan bedriva vad Martin Hultström kallar aktiv förvaltning. Det vill säga agera så att utrustningen alltid presterar och byta ut eller åtgärda delar innan de fallerar.   

Två män gående på en återvinningscentral

Fokus på rollen som beställare 

Ännu har Sysav inte hunnit samla in tillräckligt med underlag för att kunna mäta hur stora besparingarna är räknat i tid och kostnader. Men det är alldeles uppenbart, påpekar Martin Hultström, att vinsterna är avsevärda. 

– Vi har inte haft något driftstopp eller någon incident som har påverkat verksamheten sedan vi implementerade vår nya nätverkslösning. Och eftersom vi nu har tillgång till alla verksamhetssystem från huvudkontoret i Malmö kan vi övervaka och underhålla dem på ett sätt som helt enkelt inte var möjligt tidigare. 

Nätverksresan fortsätter  

Det nya nätverket har även inneburit en avsevärd förbättring för it-avdelningen. Medan de tidigare arbetade reaktivt, med “brandsläckning”, har de nu kunnat ta några steg tillbaka och börja arbeta mer som beställare. Men beställarrollen har sina egna utmaningar, enligt Martin Hultström.  

– För att Atea ska kunna leverera rätt saker till vår verksamhet måste vi vässa oss som beställare, konstaterar han.  

Sysav är ännu inte i mål på nätverksresan, avslöjar Martin Hultström. Den fortsätter i takt med att verksamhetens behov av digitalisering ökar.  

– Man kommer nog aldrig riktigt i mål som it-organisation. Du måste hela tiden röra dig framåt. Delvis tack vare det här projektet har vi skaffat oss bra förutsättningar att göra just det. 

Atea har levererat följande lösningar och tjänster

Nätverket bygger till övervägande del på Ciscos produkter som ger en trygg och stabil it-miljö.  

Managed network  

Managed datacenter 

Sysav har en intern helpdesk, men flyttar över ärenden till Ateas servicedesk vid behov.  

Anlitar en it-arkitekt från Atea som hjälper Sysav att arbeta proaktivt på en strategisk och taktisk nivå.  

För att framtidssäkra it-miljön har Atea regelbundna strategiska möten med Sysav där långsiktiga och strategiska frågor diskuteras.  

Atea bidrar med framtidsspaningar och förslag på hur nya lösningar kan skapa värde i Sysavs verksamhet. 

Atea bidrar med en beredskap för att kunna assistera på plats hos Sysav vid behov. 

Miljöbild framför Sysavs lokaler