Laddar meny
video

Socialt och etiskt ansvar

Socialt och etiskt ansvar ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för att säkerställa goda arbetsförhållanden både för våra medarbetare och längs vår leverantörskedja.

Ansvar i vår leverantörskedja

Vi är medvetna om hur komplex vår leverantörskedja är fram till färdig produkt. Det är svårt att kontrollera att det inte sker brott mot internationella konventioner i en kedja som kan sträcka sig över flera världsdelar. För att göra detta krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete. 

Fakta
Atea har startat ett upprop mot konfliktmineraler under våren 2014 och fått med sig över 300 anmälda företag.

Vi kontrollerar detta genom:

  • Vårt medlemskap i RBA - Responsible Business Alliance (tidigare EICC), vilket innebär att vi genomför risk- och leverantörsbedömningar, leverantörsgranskningar och sociala revisioner. Allt i enlighet med RBA's Code of Conduct som omfattar socialt, etiskt och miljömässigt ansvar i elektronikbranschen - samt RBA’s Validated Audit Process.
  • Att engagera oss i olika initiativ mot konfliktmineraler i it-branschen
  • Att engagera oss i frågan kring etisk upphandling 
Fabriksbesök i Kina
I augusti och september 2015 deltog Atea som bevakare vid totalt sex tillverkares sociala revisioner i Kina i syfte att få en djupare förståelse för arbetsförhållandena i fabrikerna.

 

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer