Laddar meny

Vi tar ansvar

Vi bor i ett fantastiskt land med oändliga möjligheter. Därför vill vi vara med och bidra till dem som behöver. Ateas hjälpande händer är en fond med målet att bidra till att göra vår värld lite bättre. Fonden är en del i Ateas CSR-arbete som regelbundet stödjer angelägna ändamål.

Atea ger varken julklappar eller sommarpresenter till kunder eller anställda. I stället går motsvarande belopp till Ateas hjälpande händer. Dessutom är många av våra anställda månadsgivare och skänker ett fast belopp varje månad.  

Årets gåva från Ateas hjälpande händer

Atea skänker 300 000 kronor till Hjärt-Lungfonden och Röda Korsets arbete att hjälpa människor i Syrien.
Båda organisationerna får 150 000 kronor vardera från Ateas hjälpande händer.

– Att värna om god hälsa är en central och prioriterad fråga för oss på Atea. Att då välja att stötta forskning och utveckling avseende hjärt- och lungsjukdomar, där Hjärt-Lungfonden bedriver ett otroligt viktigt arbete, känns helt rätt, säger Annica Aleberg Ehn, ordförande Ateas hjälpande händer.

– Samtidigt får vi inte glömma dem ute i världen som lever i en utsatt tillvaro med krig och umbäranden. Kan vi hjälpa till och i någon mån göra det lite drägligare så vill vi väldigt gärna delta. Därför stöttar vi Röda Korsets arbete för syrier på flykt, avslutar Annica Aleberg Ehn.

Vi stöttar en hel by i Indien

Vi har valt att samarbeta med Hand in Hand genom att bli en så kallad bydonator. Det innebär att vi donerar en summa pengar för att under två år stötta en specifik by i Indien med syftet att lyfta dem ur fattigdom.

Vår by heter Meledayalam och ligger i delstaten Tamil Nadu i södra Indien med 1600 invånare. Ateas byprojekt startades i november 2014 och pågår under två år. Under projekttiden kommer Hand in Hand att utföra aktiviteter i byn för att dess invånare ska ta sig ur fattigdom. Första året har nu passerat och vi ser fantastiska framsteg i byn.

Den största orsaken till fattigdom är brist på arbete. Den bästa stöttning man kan ge är hjälp till självhjälp. Så det man gör är att utbilda kvinnorna så de på sikt kan starta egna verksamheter och på så sätt bidra till familjens försörjning och bättre levnadsvillkor. Detta höjer på sikt hela byns standard.

Hand in Hand Sweden är en ideell förening med säte i Stockholm och som har systerorganisationer i flera länder, framförallt i Indien 

Fokus ligger på:

 • Jobbskapande aktiviteter
 • Att alla barn ska få gå i skolan
 • Miljövård
 • Att öka invånarnas kunskap om sina medborgerliga rättigheter

Tack vare våra månadsgivare kan Ateas hjälpande händer också stötta när och där det behövs; inte minst i samband med katastrofer.
Som exempel kan nämnas:

 • I samband med vårt Landslagsläger/kickoff i augusti 2016 överlämnade vi 200 000 kronor till kvinnocentret Dorkas, som är en del i Panzisjukhusets verksamhet för våldtagna kvinnor. Med hjälp av pengarna kommer Dorkas att få elektriskt belysning.
 • En donation på 50 000 kr till Läkare utan gränser som arbetar för att undsätta migranter i sjönöd.
 • Bidragit med 50 000 kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR och deras hjälparbete för flyktingar i Irak.
 • Vi har skänkt 50 000 kr till Rädda Barnens Katastrofhjälp åt de 3,9 miljoner drabbade barnen i Filippinerna efter tyfonen
 • Ateas medarbetare skänkte en julgåva 2015 på 100 000 kronor till BRIS. För alla barn är julen inte god och under helger är det många barn och ungdomar som kontaktar BRIS för hjälp och stöd.
 • 500 familjer i Syrien har fått vår gåva om 500 matpaket via Röda Korset.

Övriga engagemang

 • Dessutom har samarbetet med Fryshuset inneburit att vi kunnat dela ut stipendier till ungdomsföreningar runt om i Sverige.
 • Tidigare har vi samarbetat med bl a Rädda barnen för att bygga upp och restaurera skolbyggnader i Nepal.

 

Ateas hjälpande händer
Ordförande
Ebba Sang
Projektledare
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer