Laddar meny

Miljö

En viktig del av vårt engagemang är att bedriva ett aktivt miljöarbete där vi verkar för att minska vår miljöpåverkan genom att leverera hållbar it. Vi stävar efter att uppfylla våra medarbetares, kunders, leverantörers och samhällets förväntningar på ett aktivt ansvarstagande gällande miljöfrågor.

Vår leverans

Atea erbjuder en rad tjänster som skapar förutsättningar att undvika onödig miljöpåverkan. Det här är våra tips.

  • Välj hårdvara från vårt fokussortiment. Produkterna har hög tillgänglighet med en lång livstid och aviserade produktbyten.
  • Vid förkonfiguration kan vi ställa in strömsparläge och anpassa hårdvaran till slutanvändarens behov.
  • Välj emballagefri leverans. Vi återanvänder restavfallet och du slipper onödig hantering.
  • Med veckoleverans får du dina varor en fördefinierad veckodag och minskar antalet transporter på vägarna.

Återanvändning och återvinning

GoITLoop är Ateas återtagssystem för all uttjänt elektronik och it, oavsett var den är köpt. Vi erbjuder olika LOOP:ar (insamlingsburar max 500 kg) som enkelt beställs i vår eSHOP. Ni får LOOP:en levererad till er, fyller den med önskat returgods och beställer sedan en hämtning.

Läs mer på atea.se/goitloop

Fakta
Att omkring hälften av den insamlade it-utrustningen under 2015 återanvändes eller såldes vidare. 99,8 procent av materialet från den återstående delen gick till återvinning.

Resfria möten

Med hjälp av videokonferens och andra kommunikationslösningar sparar vi och våra kunder tid, pengar och miljö. Atea har skapat en lösning som förenar all kommunikation i en plattform: telefoni, chatt, närvaro och konferenser. Vi kallar det Atea Anywhere.

Klimat

Vi arbetar aktivt med att minska den direkta påverkan på klimatet från vår kärnverksamhet. Vårt mål är att minska koldioxidutsläppen med 50 procent per anställd till år 2020. Vi följer upp våra utsläpp enligt beräkningsmetoden Greenhouse Gas Protocol.

Fakta

Vi har minskat koldioxidutsläppen med 34 procent per anställd sedan 2007.

Klimatkompensation

Vi vill använda klimatkompensation som en avgift för de utsläpp som vi inte kan påverka på kort sikt. I dagsläget kompenserar vi för återstoden av utsläppen från vårt största kundevent Atea Bootcamp. Klimatkompensringen motsvarar 144 ton koldioxid och sker via Zeromission. Pengarna går till trädplantering i Malawi samt till den svenska uppfinningen Solvatten, som med hjälp av specialkonstruerade dunkar ger rent vatten till familjer i Uganda. Sedan tidigare klimatkompenseras Ateas kundtidning, Tomorrow, genom trädplantering i Malawi.

Mer om Atea Bootcamp

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer