Laddar meny

Hållbar it en viktig hjärtefråga

Tillgång till teknik kan förbättra människors liv och effektivisera samhällsfunktioner. Vi ser det som vårt uppdrag att bygga Sverige med it och vi vill göra det på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till sociala aspekter, vår miljö och framtida generationer.

Hållbarhet på Atea

Som Nordens största leverantör av it-infrastruktur har vi bestämt oss för att vara drivande i branschen när det gäller hållbarhetsfrågor. I vår hållbarhetsrapport presenteras de initiativ och aktiviteter som genomförts på Atea under 2017. Vi har hela tiden en nära dialog med våra intressenter för att säkerställa att vi arbetar med frågor som även är relevanta för dem. Arbetet utgår från FNs Global Compact, ILO:s grundläggande konventioner om rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. 

Fakta
Ateakoncernen har varit medlem i FNs Global Compact sedan 2007.

Prioriterade hållbarhetsfrågor 

Atea arbetar med hållbarhet både direkt och indirekt. Prioriterade frågor är säkerhet och hälsa för våra medarbetare, ansvarstagande i leverantörskedjan, samhällsengagemang, miljöfrågor samt etik och verksamhetsstyrning. 

Fakta
Under 2015 vann vi utmärkelsen “Utmärkt Hållbar Leverantör”, som årligen delas ut av Konkurrensverket.
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer