5 frågor till Uppsalas konsultchef Joanna

Joanna
Det här är Joanna

Namn: Joanna Nordlund Dunham

Befattning: Konsultchef i Uppsala

Ålder: 38

Min definition av att lyckas som ledare: "Man har lyckats som ledare när man inte längre behövs. Ledarskap handlar inte om att vara behövd, utan om att göra människor så trygga och starka att de vet att de kan klara av de situationer som uppstår."

Min största insikt som ledare på Atea: "Att jag inte själv behöver kunna specialistområdena. När jag varit chef tidigare, har det varit inom områden där jag kunnat säga "du behöver göra si och så för att jobba bra och effektivt". Det skulle jag aldrig kunna göra nu, eftersom jag inte alls kan det som konsulterna är duktiga på. I stället är det kunderna som kan bedöma arbetsinsatserna. Relationsutveckling och tydlighet i kommunikationen, både med konsulter och kunder, är desto viktigare nu.”

Ledarskaps-superkraft jag använder dagligen: "Jag tror att jag är bra på att få människor att känna sig sedda. Jag skickar ofta iväg meddelanden och frågar hur ett möte gick. Ofta små, oväntade saker. I längden tror jag att det lyfter människor att se de där vardagliga sakerna."

Hurdan är du i relation till dina konsulter?

”Igår tackade en konsult mig för att jag är stöttande, peppande och trycker på för att våga gå utanför komfortzonen. Jag vill vara den som både peppar och utmanar medarbetarna.”

Atea jobbar mycket med teamleveranser. Vad är din roll för att de konsulterna ska lyckas?

"Mitt största fokus är att bana väg för konsulterna, att se till att de har vad de behöver för att kunna göra ett bra jobb. Det kan handla om att kommunicera med olika involverade parter hos oss eller hos kunden för att underlätta leveranserna, eller att nysta i problem som konsulterna stöter på, kanske en process hos oss som inte fungerar och då behöver förändras."

Atea har som vision att vara ”the place to be”. Hur kommer jag att märka av det med dig som chef?

”Vi här i Uppsala jobbar väldigt mycket med att man ska vilja vara på kontoret. Vi käkar frukost tillsammans en gång i veckan, och har en fast dag då vi alla är här på kontoret. Jag tror personligen starkt på att man behöver träffas, skapa gemenskap, käka lunch ihop ibland, och snacka om varandras uppdrag. Det är inte stort här, men mysigt och alla snackar med varandra. Varje månad har vi även konsultmöte där en intern eller extern konsult berättar om sitt område för att vi alla ska bredda våra kunskaper. Det kan vara alltifrån tillämpningar av AI till stresshantering.”

Hur jobbar du med utveckling av dina medarbetare?

”På Atea satsas det mycket på utveckling, och i min roll ingår att hjälpa konsulterna att utvecklas i en riktning de vill gå, så länge som vi möter de behov som finns på marknaden. Vi har strukturerade medarbetarsamtal en gång om året där och konsulten tillsammans sätter upp lång- och kortsiktiga mål som sedan följs upp månadsvis. Jag vill skapa så mycket trygghet att de känner sig bekväma att öppna upp sig om de vill gå vidare till andra utmaningar. Det är inte helt lätt för alla att våga dela med sig sina tankar, när man anställts för att göra ett visst jobb, därför är relationsbyggandet så viktigt. På Atea är utvecklingsvägarna många, egentligen ska man aldrig behöva sluta, man kan göra nästan allting här.”

Vilken är visionen för dig, dina medarbetare och det ni vill skapa framöver?

”Vi har jättemånga stora, starka kunder i Uppsala och vill utveckla den lokala närvaron ännu mer. Vi vill fortsätta att växa och bli ännu fler konsulter.”

SCENARIER. Så reagerar Joanna om du…

…på lunchrasten nämner att du blivit väldigt stillasittande de senaste åren:

”Kanske skulle det månatliga samtalet som varje medarbetare har med mig som konsultchef bli i form av en promenad. Gående möten uppmuntras av Atea. Då skulle jag samtidigt fråga närmare om hur du upplever det där med stillasittandet. Jag skulle lyssna på hur personen känner. Och sedan vid ett senare tillfälle – om det arrangeras en gemensam aktivitet, vi har ju exempelvis Sverigestafetten som engagerar många medarbetare – skulle jag kanske peppa lite att var med där. Men jag skulle inte gå på för hårt. Snarare är det nog så att jag i ett meddelande där jag undrar hur det är hos kunden idag, samtidigt hade skrivit: ”Är det dags att hoppa upp ur stolen en stund? ”

…vill jobba hemifrån 100%:

”Då skulle jag först vilja förstå vad anledningen är. Beroende på hur den privata situationen ser ut, kan det vara okej, i alla fall under en period. Men det är inte hållbart långsiktigt, vare sig för dig eller för oss. Även om du själv känner att det är jättebra att enbart jobba hemifrån, så finns det fler perspektiv. Det finns ett stort värde i det hybrida, att vara på arbetsplatsen en del av tiden. Det gör att du och kollegerna kan ha fler spontana samtal på jobbet, förstår varandra bättre och kommer varandra närmare.”

…säger att du läst it-bloggar hela helgen och inte gjort något annat:

”Det första jag skulle säga är, ’Vad roligt, vad var det för något? Vad tog du med dig av det du läste?’. Och om du precis har börjat jobba här så att jag inte har lärt känna dig än, då skulle jag även fråga om det är vad du brukar göra på kvällar och helger – bara för att stämma av att livet inte bara är arbete. Jag tror det är viktigt med en social tillvaro också, så kanske skulle jag be någon i teamet som brukar hitta på saker att bjuda med dig, och så skulle jag nog ta tag i att styra upp nästa AW.”