Lär känna systemkonsulten Jesper Henningsson

Systemkonsult och expert på arbetsplatslösningar Citrix, Microsoft och VMware.

Resan kring digitala arbetsplatser började tidigt då jag som konsult i Stockholm alltid kämpat med rusningstrafik och köer. Jag fastnade ganska snabbt i att den fysiska arbetsplatsen inte är det som ska definiera ditt jobb och kvalitén på det jobb du utför.

Alla företag har utmaningar med sin digitala arbetsplats i någon form. En av de stora utmaningarna idag är att alla applikationer blir mer komplexa med fler funktioner vilket ställer högre krav på användarna. Dels ska det finnas rätt verktyg men användarna ska också förstå de verktyg dem har. Får man inte jobba enligt sina premisser får man oengagerade anställda som inte är fullt produktiva vilket kostar företagen globalt 7 biljoner dollar per år. Det gör min roll extra intressant för att det finns så mycket potential samtidigt som det känns bra att få hjälpa kunderna att jobba mot ett mer hållbart arbetssätt.

Jag började min resa som konsult i en större gruppering med en mer teknisk inriktning för att sedan växa in i rollen som arkitekt över digitala arbetsplatser. Idag jobbar jag mer lösningsorienterat med att försöka förstå kundens behov och ta fram strategiska förslag med hjälp av nya tekniker och verktyg. Roligast med mitt jobb är variationen av uppdrag och jag har alltid flera roliga projekt på gång. Jag avslutade nyligen ett stort projekt hos en svensk bank som under flera år jobbat med att zonindela hela sitt nät och behövde en lösning för att matcha deras verksamhet. Nu håller jag bland annat på att ta fram en lösning för ett arkitektbolag och deras verksamhetsapplikationer med fokus på CAD och 3D-grafik.

Jag har också ett högt driv som jag känner uppskattas hos Atea och jag trivs bäst när jag är i ständig rörelse. I min konsultroll är jag väldigt självgående och har möjlighet att planera min arbetstid själv. Därför är det också fantastiskt att Atea har gett mig de utmaningarna jag behövt och att jag fortfarande känner att jag utvecklas som individ och i min roll efter 13 år i bolaget. Viktigaste anledningen till att jag trivs så bra på Atea är att vi har en fantastisk sammanhållning här och det finns en värme i bolaget som både chefer och kollegor lever. Det är otroligt stimulerande att få kunden nöjd över av en lyckad lösning och att få jobba på ett bolag med högt hållbarhetstänk som tar ansvar för att minska resandet och jobba med teknik för att hjälpa våra kunder att få en mer flexibel arbetsmiljö.

Läs mer om trender, omvärldsbevakning och analyser inom Digital Arbetsplats:

https://www.atea.se/it-specialisten/digital-arbetsplats/the-future-of-work-is-now-intryck-fran-citrix-synergy/