Laddar meny

Vi vill mer

Atea bildades 2007 genom ett samgående med Topnordic och Ementor. Sedan dess har vi fortsatt att växa och under den resan har vi tillsammans skapat en stark företagskultur.

Det här tror vi på

Det är medarbetarna som skapat våra värderingar.

  • Vi brinner för det vi gör
    Att vi brinner för det vi gör innebär att vi alltid engagerar oss i de möjligheter och utmaningar vi möter i vardagen. För oss är det viktigt att vi, förutom kunskap och tid, även lägger själ och hjärta i vårt arbete.
  • Vi tar personligt ansvar
    Att ta personligt ansvar är för oss att alltid agera ansvarsfullt. Dagligen får, ger och tar vi ansvar, både i det stora och i det lilla. 
  • Vi sätter laget före jaget
    Att sätta laget före jaget skapar ett bra samspel mellan kunder, partners och kollegor.

Det här är vår vision

Vi vill vara den bästa platsen både för våra kunder, partners och medarbetare, helt enkelt AteaTP2B.  

Det här gör vi

It är en del av vårt samhälle och spelar en avgörande roll i vår fortsatta utveckling. Vi vill vara med och stödja skolan, vården, industrin och alla andra viktiga delar av vårt samhälle. Kort sagt vi har alla glädje av it varje dag. På Atea är vi stolta över att få spela vår roll i allt detta. Vi bygger Sverige med it.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer