Reportage
NIS hjälper dig skydda stadens mest värdefulla tillgångar
Säkerhet

En idyllisk och välmående stad. Eller? När vi tittar närmre ser vi att någon är på väg att förorena vattnet – och vid ett av stadens datacentret pågår ett intrångsförsök. Enligt EU:s nya direktiv får många verksamheter ett ökat ansvar att skydda kritisk infrastruktur. NIS beskriver hur du kan identifiera skyddsvärda tillgångar, skapa fungerande rutiner och rapportera incidenter när något händer.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer