Hoppa till huvudinnehåll

Uppnå verksamhetsnytta genom fokus på livscykelhantering

Livscykelhantering

Lösningar och tjänster som erbjuds idag blir enklare och smidigare att konsumera, men kräver samtidigt att vi lägger ett större fokus på vad de bakomliggande verksamhetskraven består i för att tillse att tjänsterna används på ett sätt som stödjer verksamhetskraven. Det blir speciellt viktigt när fler och fler tjänster erbjuds som konsumtion över tid och där funktioner utvecklas och förändras samtidigt som vi använder dem. Missar man då att dra nytta av de funktioner som förändrats, blir det också svårare att se det fulla värdet i sin investering. Det är grunden när vi beskriver livscykelhantering, ett sätt att samarbeta med våra kunder under hela lösningens livscykel för att tillse att det upplevda värdet i de lösningar de investerat i, uppnås.

Trygghet genom tydlighet

Vi vill att våra kunder ska känna en tillförsikt i att de kan mäta och följa upp den lösning eller projekt de investerat i. Att de kan känna en trygghet i att vi tidigt i urvalsprocessen fokuserar och bygger vår lösning utifrån mål i kundens kärnverksamhet. Vi vill att det ska vara enkelt för våra kunder att förstå och sätta sig in i hela livscykeln för deras gjorda investering, veta i förväg vad som behöver göras och vad som förväntas. Veta att vi agerar experter inom det område vi är specialister i och har lång erfarenhet från, samt att vi alltid fokuserar på den slutliga verksamhetsnyttan. Ni vet och känner till vad ni vill uppnå, vi kan hjälpa er att fullfölja och stötta, se till att den realiseras genom ett tydligt samarbete och en tydlig process.

När man fokuserar på verksamhetens krav och utmaningar är det viktigt att den tekniska lösningen motsvarar kraven som ställs. Genom lång erfarenhet och djup spetskompetens kan vi erbjuda allt det som behövs för att nå målen.

Atea-medarbetare

Vårt erbjudande

Atea Success Management är ett ramverk för att hjälpa våra kunder att målsätta, följa upp och uppnå efterfrågad affärs- eller verksamhetsnytta. Genom en tydlig beskriven överenskommelse, där vi tillsammans med våra kunder beskriver förutsättningarna, skapar vi ett sätt att tillsammans arbeta mot gemensamt mål.

Atea Success Management är ingen tjänst, utan ett tydligt samarbete över tid som bygger på vår långa erfarenhet av att hjälpa våra kunder att lösa komplicerade verksamhetsutmaningar med den bäst passande tekniken och mjukvaran.

Genom vårt ramverk skapar vi möjlighet att ge er rätt förutsättningar, oavsett om det är i förberedelse, design, installation, användande, utvecklande, drift eller optimering.

Det innebär att vi tillsammans kan arbeta gemensamt i en tydlig process, där vi från start kan fokusera på vad som kommer hända, och vilka möjligheter som kommer skapas över tid och med det, vilka utmaningar vi möter under vägen.

Värdet i Atea Success Management

Vi bygger upp vårt ramverk genom åtta olika faser, där varje fas har en specifik uppgift och tydligt mål för att hjälpa er som kund på bästa sätt. Genom att vara systematiska och arbeta med att följa en tydlig livscykel för hur ett projekt eller en lösning köps in, installeras, används och i förlängningen ibland/eventuellt byts ut eller förändras, kan vi också känna en trygghet i att inte missa eller förbise aktiviteter som krävs för att nå målet. Eftersom många av aktiviteterna kan vara utmanande för en organisation eller företag att utföra själva, har vi också förslag på stöttande tjänster eller funktioner som kan vara en hjälp i att förflytta sig och uppnå sitt mål fortare.

Genom att vara tydliga med hur arbetet byggs upp och vilka mål man sätter upp över tid, så vill vi ge er en trygghet i att det finns en röd tråd genom hela resan. Den röda tråden är våra kunders verksamhetsmål som genomsyrar hela processen.

Kontakta gärna mig

Martin Moberg
Martin Moberg
Försäljningschef