Laddar meny

Videokonferenslösningar, produkter och tjänster

KOMMENTUS Ramavtalet omfattar videokonferenslösningar, produkter så som kameror, projektorer, interaktiva skrivtavlor etc samt produktnära tjänster. Produkter som avropas ägs av avropande myndighet.

Avrop

 

 

 

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara.

 

 

 

Avtal
Avtalsstart: 2015-06-15 Slutdatum: 2019-06-14

 

 

 

Produktkategorier

 

 

 

Avtalet omfattar Audio-/Videoprodukter för olika typer av konferensrum, videokonferenser med installations-och servicetjänster.

 

 

 

Typrum

 

 

 

  • sammansatta komponenter för olika typer av möteskonferenser avsedda för utvärdering av anbuden

 

 

 

Enskilda produkter

 

 

 

  • separata inköp av produkter såsom videokonferenssystem, TV-apparater, videokameror, digitalkameror, digitala skrivtavlor, mediaspelare och liknande.

 

 

 

Tillbehör

 

 

 

  • Till ovan angivna produkter exv. kablar, fästanordningar mm.
  • Tjänster som avropas avser tjänst kopplat till AV-produkter som ägs av avropande myndighet, tex installation eller service.
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer