Laddar meny

AV-produkter 2012

KAMMARKOLLEGIET I detta ramavtal ingår audio och visuella produkter, exempelvis: kameror, projektorer, interaktiva skrivtavlor mm. samt tjänster i form av produktnära tjänster och konsulttjänster.

Avrop

Atea är en av fem utvalda leverantörer på ramavtalet. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara. Stöddokument i form av "Vägledning" för tips om utformning av avropet och"Kravkatalog" för information om vilka krav som kan användas för att behovsanpassa ert avrop finns publicerat på avropa.se.

Avtalnummer 96-98-2011:1
Start: 2013-02-26 Slut: 2017-02-28

Underleverantörer: CableQuick AB, GA Installation AB, HEI Hemelektronik i Karlstad AB, Svenska Installationsproffsen AB, Better Sound Sweden AB, ITM Meeting Solutions AB, Elteknik i Gävle AB, Högberg & Westling AB

Produktkategorier

De typer av AV-produkter som ingår är bland annat:

 • Analog och digital utrustning för in- och avspelning exempelvis för ljud och bild
 • Diktafoner
 • Dokumentkameror
 • Förbrukningsmaterial exempelvis projektorlampor
 • Förstärkare, receivers och tuners
 • Golvstativ för exempelvis monitorer och högtalare
 • Högtalare
 • Hörlurar och headsets
 • Interaktiva skrivtavlor
 • Kablage, kontaktdon samt övrigt installationstillbehör
 • Kameror exempelvis analoga och digitala stillbildskameror
 • Konferenskameror exempelvis kameror till datorer
 • Mikrofoner
 • Monteringsprodukter exempelvis tak- och väggfästen
 • Projektorer
 • Skärmar och monitorer med eller utan analoga och digitala TV-mottagare
 • Styrdon och styrpaneler för hantering av AV-utrustning och tillbehör
 • Videokameror
 • Videoväxlar
 • Övriga tillbehör inom AV-området

Tjänster

Destruktion
Återtag, förstöring, skrotning och återvinning av produkt inklusive upprättande av skrotintyg.

Dokumentation
Kundspecifik dokumentation över AV-lösning.

Installation
Produktuppackning, montering och anslutning av produkt och kablage, märkning av kablar och uttag, driftssättning, användarinstruktion, återtagande av emballage, inventariemärkning.

Integration
Integration av produkter och lösningar i befintliga tekniska miljöer. Säkerställande av kompatibilitet mellan produkter.

Konfiguration
Parametersättning samt övrig anpassning.

Kundanpassad inköpsfunktion
Med kundanpassad inköpsfunktion avses att avropande kund ska kunna erbjudas anpassning till eget inköpssystem eller inköpsprocess inklusive demonstration av och information om olika produkter.

Lagerhållning
Mellanlagring, leveransbevakning och tillhandahållande av utbyteslager för AV-produkter och tillbehör för kortare ledtider vid felhantering.

Leverans
Produkter och tjänster levereras till offentlig sektors verksamhet i Sverige samt till viss verksamhet i utlandet för offentlig sektor.

Projektledning
Projektleda uppdrag inom AV-området.

Rådgivning
Rådgivning avseende produkter, teknikval, underhåll, miljöegenskaper, tillgänglighet, användbarhet, ergonomi samt råd och stöd i förhandlingar med tillverkare.

Service
Med service avses exempelvis reparation av hårdvara inom avtalad tid, felsökning, proaktiva
åtgärder och tillgång till reservdelar.

Support
Med support avses den kontaktväg som tillhandahålls för användare och it-ansvariga angående de produkter och tjänster som levereras. Support avser exempelvis användarstöd, felanmälan och övriga frågor kring produkter och tjänster.

Test
Kontroll av funktioner och tekniska lösningar i anvisad teknisk miljö så att de
överensstämmer med testspecifikation.

Underhåll

 • Med underhåll avses uppgraderingar och uppdateringar av programvaror.
 • Med uppdatering avses rättningar, säkerhetsuppdateringar etc. i programvaror. Att införa nya versioner i syfte att rätta fel och åtgärda säkerhetsbrister betraktas även som uppdatering.
 • Med uppgradering avses att införa nya versioner med ny eller ändrad funktionalitet. Installation av uppgradering eller uppdatering kan utföras av leverantör eller avropande kund.

Utbildning
Kundspecifik utbildning för den AV-utrustning och de produkter som kund avropar.

Överlämning vid leverantörsbyte
Förberedelse inför leverantörsbyte till exempel dokumentation, personlig överlämning, erfarenhetsutbyte m.m.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer