Laddar meny

Offentliga ramavtal vid upphandlingar

Atea har en bred avtalstäckning inom offentlig sektor genom ramavtal upphandlade av Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC) och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI).

Ramavtalen finns till för att underlätta anskaffning hos landets olika myndigheter och omfattar en stor del av våra erbjudanden.

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC)

SIC har i uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter avseende varor och tjänster som upphandlas i stor omfattning. För att skapa bästa möjliga villkor för användning av informationsteknik inom hela den offentliga sektorn kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen inom området it och telekommunikation.

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI)

SKI genomför samordnade upphandlingar inom it och telekommunikation för kommuner och landsting.

 

 

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer