Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Pressmeddelanden
Pressmeddelande 2018-11-30

Atea är branschbäst på hållbarhet bland it- och teknikföretag 

Nordens största varumärkesundersökning kring hållbarhet, Sustainable Brand Index, utser Atea till det mest hållbara B2B-företaget bland it- och teknikföretag. Dessutom hamnar Atea på en 13e plats av samtliga 103 företag i undersökningen, oavsett bransch.

Rankningen baseras på 1000 djupintervjuer och 5000 attitydmätningar gjorda med beslutsfattare i Sveriges största företag. Undersökningen fokuserar på hållbarhet kopplat till inköp och val av leverantörer samt hur Sveriges största B2B-varumärken uppfattas ur ett hållbarhetsperspektiv och varför. Enligt studien är Atea det varumärke som lyckats bäst inom it- och teknikbranschen.  

– Atea brinner för hållbarhet i alla delar av det ekosystem som it-användning innebär, vilket gör den här placeringen så speciell för oss. Vi har bland annat lyft frågorna om konfliktmineraler och hållbar hantering av it-produkter, och byggt plattformar för kunskapsutbyte mellan marknaden och den globala it-branschen. Förstaplatsen ökar våra förutsättningar att fortsätta driva frågor på internationell nivå vilket är glädjande, säger Chiara Selvetti som är hållbarhetschef på Atea Sverige. 

Är man ledande måste man våga ta sitt ansvar 

I våras startade Atea initiativet 100 %-klubben som vill hjälpa privata och offentliga verksamheter till ett hundraprocentigt it-återtag. 325 svenska aktörer har hittills engagerat sig. Ett annat initiativ, som uppmärksammats globalt, är Atea Sustainability Focus (ASF) där Atea genom en kunddialog samlar den nordiska it-branschens syn på olika hållbarhetsaspekter. En expertpanel bestående av ledande aktörer inom hållbarhet och it lämnar baserat på svaren en rekommendation till Responsible Business Alliance, RBA. 

– Hållbarhetsarbetet är och har under en lång tid varit en naturlig del i vårt sätt att utveckla Atea och som marknadsledande har vi ett ansvar att visa vägen. Utöver att dagligen utmana våra kunder och partners samlar vi genom ASF it-branschens prioriteringar. Inom hållbarhet finns ingen konkurrens, där måste vi jobba tillsammans. Det här priset visar att sättet som vi tar ansvar på inspirerar, säger Carl-Johan Hultenheim, vd för Atea Sverige. 

Om Sustainability Brand Index

Sustainability Brand Index är Nordens största varumärkesundersökning om hållbarhet. Första gången undersökningen genomfördes bland B2B-företag var 2017. Resultatet av undersökningen baseras på 1000 intervjuer och 5000 varumärkesutlåtanden.

 

Chiara Selvetti
Chiara Selvetti Hållbarhetschef