Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Pressmeddelanden
Pressmeddelande 2017-02-08

Atea passerar tolv miljarder i omsättning

2016 var ett nytt rekordår för Atea Sverige AB med 1,3 miljarder i ökad affärsvolym samtidigt som lönsamheten steg med drygt 13 procent till 404 miljoner. Samtliga affärsområden visar bra tillväxt till stor del drivet av kundernas behov av att digitalisera.
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige

– Digitaliseringen sker i en allt snabbare takt och berör alla branscher. Invanda mönster och affärsmodeller förändras, nya digitala ekosystem skapas där människor och processer står i centrum. För vår del innebär det att våra kunder efterfrågar smart it-infrastruktur som kan integrera existerande system med nya tjänster. Jag ser positivt på att utvecklingen inte enbart sker inom it-organisationen utan omfamnar hela bolaget, det ger oss möjligheten att ta en mer aktiv roll i våra kunders förflyttning, säger Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige.

Den svenska marknaden för it-infrastruktur växte med 2,6 procent under 2016. Den största delen av tillväxten kommer från områdena mjukvara och tjänster vilka drivs av företagens digitala satsningar. Samtidigt visar en analys genomförd av Gartner att nästan 60 procent av alla verksamheter fortsatt saknar en digital strategi. Samma undersökning visar att förflyttningen går allt snabbare och i slutet av året hade över 80 procent av referensgruppen startat någon typ av digitaliseringsprojekt.

– Som vd för Atea är jag stolt över att våra kunder ger oss ett fortsatt förtroende att hjälpa dem på deras digitala resa. Kunderna är idag extremt pålästa vilket ställer krav på oss som leverantör att involvera och utmana dem. Med en tillväxt på över en miljard per år de senaste åren är det tydligt att våra satsningar inom områden som hållbarhet, livscykelhantering, säkerhet, integration, och it-strategi är rätt väg att gå. Transformationen av vår marknad kräver att vi ständigt utvecklar nya kompetenser och en av de saker som gläder mig mest är den interna drivkraften i vårt bolag. Ett bra exempel är Atea Coders Club där våra anställda utbildar varandra i programmering, en kompetens som kommer att vara avgörande framöver, säger Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige.

Under fjärde kvartalet ökade omsättningen inom samtliga affärsområden. Produktaffären är fortsatt tillväxtmotorn för Atea men även cloud och strategitjänster ökar markant. Framförallt steg efterfrågan på molnbaserade tjänster som hybrid datacenter, managerade säkerhetstjänster och integrationstjänster.

Årsomsättningen på den svenska marknaden ökade med 12 procent till 12 116 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period 2015. Ateas resultat (EBITDA) 2016 steg med 13 procent till 404 miljoner kronor. Fjärde kvartalets omsättning blev 3 417 miljoner kronor, jämfört med 3 056 miljoner kronor 2015 och EBITDA ökade med 4,4 procent till 139 miljoner kronor.

Resultat Ateakoncernen

Årsomsättningen för koncernen ökade med 12 procent till 31,2 miljarder norska kronor och EBITDA blev 1 129 miljoner norska kronor. Omsättningen under det fjärde kvartalet blev 9 096 miljoner norska kronor, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med samma period 2015. EBITDA uppgick till 459 miljoner norska konor.

För mer information kontakta:
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige AB, 46 46 16 33 32 carl-johan.hultenheim@atea.se
Steinar Sønsteby, koncernchef Atea ASA, 47 930 55 655 steinar.sonsteby@atea.com

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr med ca 2 000 medarbetare. För mer information, besök atea.se