Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Nyheter
Nyhet2017-06-01

Atea satsar på ökat återtag av it-produkter

Det ska vara lätt att göra rätt! Enligt den devisen vill Atea slå ett slag för ökat återtag och informerar nu alla kunder om fördelarna med tjänsten goitloop. Syftet är att kraftigt öka andelen återtag av it-produkter på den svenska och nordiska marknaden.

Många företag och organisationer saknar en intern policy som styr när verksamheten anser att det är befogat att ersätta en enhet på grund av ålder eller slitage. Detta vill Atea ändra på genom att informera om fördelarna med en förlängd livscykel.

– Produktlivscykeln är ofta betydligt längre än man tror. Om man raderar all information på ett säkert sätt och installerar ny programvara kan till exempel en dator leva vidare i en annan organisation i ytterligare tre till sex år och inte sällan betydligt längre vilket är både klimatsmart och ekonomiskt. Tack vare en tydlig rapportering får kunderna dessutom ett stöd i sitt CSR-arbete, säger Daniel Norlin, nationellt ansvarig för goitloop Atea.

GDPR kommer att påverka arbetet med återtag

Hur säkerställer man som företag eller organisation att ingen information finns kvar på enheterna som återvinns? Med goitloop löser Atea den utmaningen åt kunden genom att man tar fullt ansvar för att EU-regelverket efterlevs.

Kontroll innebär bättre ekonomi på sista raden

Bättre kontroll på vilka enheter som finns i verksamheten i kombination med återbetalning för enheter som går att återanvända ger en bättre ekonomi. Detta faktum är någonting som alldeles för få känner till.

Tre tips från Atea för den som vill arbeta aktivt med hållbarhet och återtag:

  • Ge tydlig information till användarna varför arbetet med hållbarhet är viktigt.
  • Gör ett aktivt val av leverantör och produktutbud med utgångspunkt från hållbarhetsfrågor.
  • Säkerställ enkla, tydliga och väl fungerande rutiner för avveckling av hårdvara.

Atea arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor

Genom innovativa lösningar bidrar bolaget till att förflytta samhället i en mer hållbar riktning inom såväl offentlig som privat sektor. Samtidigt har Ateas verksamhet påverkan på omvärlden och det är därför viktigt både för Atea som bolag och dess kunder att man tar ansvar för detta genom att hållbarhetsfrågorna genomsyrar alla beslut.

Läs om hur Scania arbetar med återtag här