Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Nyheter
Nyhet2017-03-29

Atea på god väg att uppnå branschens tuffaste klimatmål

Till år 2020 ska koldioxidutsläppen halveras och Atea Sverige har hitintills minskat sina utsläpp med drygt 34 procent per anställd sedan 2007.

– Vårt systematiska hållbarhetsarbete fortsätter att leverera goda resultat och vi är på rätt kurs för att nå vår högt ställda målsättning för 2020, säger Mattias Hedberg, chef hållbarhet Atea.

Bolagets medarbetare flyger mindre samtidigt som antalet anställda har ökat. Utsläppen från uppvärmning och elanvändning har sjunkit som ett konkret resultat av arbetet med en omställning till 100 procent förnybar energi där Atea för 2016 nådde 88 procent förnybar energi. Sammantaget innebär det att bolaget är på god väg att uppnå klimatmålet före utsatt tid.

Atea är norra Europas största leverantör av it-infrastruktur och med det kommer också ett ansvar. Näringslivet har en viktig roll att spela i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling och i att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsstat.

– De aktiviteter och investeringar som Atea gör nu är avgörande för att vi ska nå vårt klimatmål. Tillsammans med våra kunder vill vi fortsätta utveckla våra miljöeffektiva lösningar för att bidra till minskade koldioxidutsläpp i våra produkters och tjänsters hela livscykel, säger Mattias Hedberg. 

Mål 13 i de globala målen för hållbar utveckling handlar om att bekämpa klimatförändringen. Klimatet är en ödesfråga för världen och påverkar alla aspekter av utvecklingsagendan Agenda 2030, vilken antogs av världens ledare 2015.

Läs mer om de globala målen här

Mattias Hedberg
Mattias Hedberg Chief Compliance Officer