Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Nyheter
Nyhet2016-04-25

Minecraft på SETT

Allt fler lärare ser Minecraft som ett viktigt verktyg i undervisningen. Nu lyfter Atea fram datorspelet under SETT-mässan för att tillsammans med elever visa hur man bäst kan använda sig av det i skolan.

– Eleverna blir mer motiverade och nyfikna när de får hålla på med programmering. Med inslag av spelande, som Minecraft, triggar det dem ytterligare att lösa problem på ett annat sätt än de är vana vid, säger Lena Tamme, verksamhetsutvecklare vid Atea skola.

SETT, Scandinavian Educational Technology Transformation, är Skandinaviens största mässa inom det moderna och innovativa lärandet och pågår mellan 26 och 28 april i Kista.

Eftersom Minecraft är ett spel med öppna möjligheter och som dessutom bygger på samarbete ser många lärare en potential för det som ett verktyg i skolarbetet. Det har även skapats en speciell webbtjänst, MinecraftEDU, för att stödja lärarnas arbete med Minecraft i skolan.

– Det är ett kraftfullt verktyg för att visualisera abstrakta begrepp och företeelser. Eleverna får möjlighet att göra konkreta experiment med kopplingar till verkligheten.

Som exempel berättar hon att eleverna kan få i uppgift i bygge en hållbar stad.

– Det bjuder in till ett ämnesövergripnade arbetssätt där matematik, samhällskunskap och naturvetenskap kan ingå. Naturliga inslag är utmaningar som att hantera avfall och energiförbrukning i ett hållbart samhälle.

Atea deltar tillsammans med sina samarbetspartners med två montrar på mässan. Förutom Minecraft och det spelifierade lärandet handlar det också om programmering av robotar för olika åldrar och i olika sammanhang. Allt från söta bin, som de yngsta barnen kan koda för att lösa uppgifter som de skapar, till robotar som kan prata, spela xylofon och röra sig i olika geometriska banor.

Regeringen vill tydliggöra skolans uppdrag med att utveckla elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. Därför har Skolverket fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur detta ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen.

– Vårt mål är att träffa kunder som finns i skolan för att prata och diskutera skolutvecklingsfrågor. I Skolverkets förslag till nationell it-strategi för skolan framgår att programmering kommer att bli en del av läroplanen. Då kan man inte längre ducka för de här frågorna, säger Lena Tamme.