Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Nyheter
Nyhet2016-02-18

Indisk by gör framsteg med stöd från Atea och Hand in Hand

Det har nu gått ett år sedan vi blev bydonator till Meledayalam med ca 2000 invånare i Södra Indien. Ett åtagande vi valt att göra i samarbete med Hand in Hand med målet att lyfta byn ur fattigdom. Hur har det gått för vår by så här långt i vårt åtagande?

Barnen i byn får läxhjälp efter skolan då det oftast saknas el och belysning hemma och många föräldrar är analfabeter.

 

Händelserna som ägt rum i byn sedan starten:

  • Av de 201 kvinnor som utgör de elva självhjälpsgrupperna som bildats i byn har 170 medlemmar beviljats lån till affärsverksamheter av Hand in Hand.
  • 12 barn som tidigare inte gick i skolan, har nu skrivits in i den lokala skolan. Hand in Hand har utfört flera seminarier och två demonstrationer för att informera byinvånarna om vikten av barns skolgång.
  • Ett it-center har startats i byn där invånarna ska få information om sina rättigheter samt utbildning i datorkunskap. 33 personer har utbildats i datorkunskap.
  • Hand in Hand har hittills utfört åtta miljöseminarier i byn i syfte att öka byinvånarnas kunskapsnivå och därmed skydda den lokala miljön.

Ateas byprojekt startades i november 2014 och pågår under två år. Under projekttiden kommer Hand in Hand att utföra aktiviteter i byn för att dess invånare ska ta sig ur fattigdom.

Fokus ligger på:

  • Jobbskapande aktiviteter
  • Att alla barn ska få gå i skolan
  • Miljövård
  • Att öka invånarnas kunskap om sina medborgerliga rättigheter