Hoppa till huvudinnehåll

Mångfald

Vi på Atea vill vara med och bygga ett bättre Sverige, där vi tillsammans tar tillvara på olika kompetenser och bakgrunder. Ett sätt att göra detta är genom att erbjuda människor, som av olika skäl lämnat sitt hemland, en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden och påbörja sin karriär inom it-branschen.

 

Mångfald: Lika förutsättningar och minskade klyftor mellan människor främjar produktivitet, stabilitet och trygghet världen över. För vår del handlar det om att minska trösklarna in i it-branschen för utbildade utrikesfödda svenskar.