Laddar meny

Microsoft Office 365

Office 365 är en molnbaserad tjänst som innehåller en mängd möjligheter. Se till att maximera nyttan av din investering. Vilka pusselbitar behöver du för att optimera din verksamhet?

Det finns en hel massa smarta funktioner att nyttja och det är viktigt att se hur de samspelar med varandra på bästa sätt. Områden som också behöver diskuteras och tas ställning till är support, säkerhet och på vilket sätt du håller dig ajour med de ständiga förändringarna i tjänsten. Sist men inte minst är det viktigt att se över utbildningsbehovet. Vårt tips är att du ser till att användarna behärskar så många funktioner som möjligt redan från start.

Optimera med rätt tjänster

Automatiska förändringar i Office 365 - var förberedd

Uppgraderingar och förändringar sker automatiskt och med Office 365 Proaktiv erbjuds en rådgivande tjänst där förändringarna bevakas. 

Support av Office 365

Ateas Office 365 Support fungerar som stöd för både din interna it-avdelning och som support för dina användare. Att verksamheten får stöd och att it-avdelningen kan arbeta proaktivt är viktigt vid en etablering av Office 365. 

Effektivare vardag med Office 365

Användare med kunskap får större nyfikenhet hur de kan förenkla och effektivisera sitt arbete. Utbildning blir därför en hörnsten för att få ett lyckat resultat av din investering.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer