Tillbaka till Offentlig sektor
kommentus videokonferens offentlig sektor Digital arbetsplats

Ramavtal: Videokonferenslösningar, produkter och tjänster

KOMMENTUS Ramavtalet omfattar videokonferenslösningar, produkter så som kameror, projektorer, interaktiva skrivtavlor etc samt produktnära tjänster. Produkter som avropas ägs av avropande myndighet.

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara.

Avtal
Avtalsstart: 2015-06-15 Slutdatum: 2019-06-14

Produktkategorier

Avtalet omfattar Audio-/Videoprodukter för olika typer av konferensrum, videokonferenser med installations-och servicetjänster.

Typrum

  • Sammansatta komponenter för olika typer av möteskonferenser avsedda för utvärdering av anbuden

Enskilda produkter

  • Separata inköp av produkter såsom videokonferenssystem, TV-apparater, videokameror, digitalkameror, digitala skrivtavlor, mediaspelare och liknande.

Tillbehör

  • Till ovan angivna produkter exv. kablar, fästanordningar mm.
  • Tjänster som avropas avser tjänst kopplat till AV-produkter som ägs av avropande myndighet, tex installation eller service.
Tillbaka till Offentlig sektor
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer