Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Offentlig sektor

Ramavtal: Skrivare som tjänst och produkt - Konkurrensutsättning

KAMMARKOLLEGIET - Ramavtalet omfattar skrivare, multifunktionsprodukter (MFP:er), kopiatorer, scannrar, faxar, tillbehör och förbrukningsmaterial samt olika slags tjänster kopplade till detta område.
Logotyp för Kammarkollegiet och ramavtal

Avrop

Konkurrensutsättning

Atea är en av 6 utvalda leverantörer på ramavtalet. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara.
Stöddokument i form av "Vägledning" för tips om utformning av avropet och "Kravkatalog" för information om vilka krav som kan användas för att behovsanpassa ert avrop finns publicerat på avropa.se.

Produkt- och tjänsteområden

Ramavtalet tillgodoser behov som att produkter kan anskaffas med eget ägande och finansieringsformer såsom hyra och finansiell leasing finns tillgängliga. Det går att avropa tjänster såsom t.ex. behovsanalys inför anskaffningar, driftsättning, anpassning, installation, konfiguration, licenshantering, service, reparation, underhåll och utbildning. Det är också möjligt att avropa utskrift som tjänst.

 

Avtalstid:

Start: 2018-12-17 
Slut: 2022-12-16

Tillbaka till Offentlig sektor