Tillbaka till Offentlig sektor
mjukvara kammarkollegiet offentlig sektor Digital arbetsplats

Ramavtal: Programvaror och tjänster 2014 - Kontorsstöd

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalsområdet "Kontorsstöd" omfattar programvaror och tjänster som i första hand ger stöd till användaren hos offentlig sektor inom generella kontorsgöromål samt för att skapa statistik och analysera information. Ramavtalet omfattar även konsulttjänster, molntjänster och kundunik tjänsteleverans.

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. På avropa.se under "gemensamma dokument" finns mycket bra stödmaterial för avrop i form av vägledning, mallar och sändlista till alla ramavtalsleverantörer. 

Avtalsnr: 96-33-2014

Start: 2015-05-06 Slut: 2019-04-30 Förlängningsoption: t o m 2019-05-31

Omfattning

Typiska användningsområden inom Kontorsstöd är ordbehandling, kalkylark, register, presentationsverktyg, e-post, grupprogramvara, intranät, desktop publishing, CRM, webbredigering, ritningsverktyg, kartverktyg, GIS, bildbehandling, lärplattform, data warehouse, data mining, datavisualisering, rapportgenerator, beslutsstöd, webbstatistik, enkätverktyg, analysverktyg, statistikverktyg, projektverktyg samt planeringsverktyg. 

I ramavtalet finns stora möjligheter avseende hur programvaran levereras och installeras då ramavtalet omfattar proprietära programvaror med nyttjanderätt för installation i kunds it-miljö, programvaror med öppen källkodslicens för installation i kunds it-miljö, programvara som levereras med hårdvara för installation i kunds it-miljö (s.k. appliance), appar och molntjänster. Vidare omfattas också en paketerad tjänst som i detta ramavtal kallas Kundunik tjänsteleverans.

Kundunik tjänsteleverans är en it-miljö som endast en viss kund kan arbeta i, denna it-miljö inkluderar en kombination av drift, övervakning, säkerhetskopiering, bandbredd, serverkapacitet, säkerhet, programvara, lagring av data, systemutveckling, support och förvaltning.

Programvaror och underhåll

Atea har avtal med distributörer som ger oss och våra kunder tillgång till produkter från >3000 programvarutillverkare.

Några exempel ser du här:

4GHI Solutions AB, Absolute Software EMEA Limited, Adobe, Alstra AB, Antura AB, Apple Sales International, Appva AB, Attachmate Group Sweden AB, The, Autodesk, CA Software Sweden AB , Cisco, Citrix Systems International (EUR), Dell AB, Esri Sverige AB, FormPipe Software AB, Good   Technology Corporation, Hewlett-Packard Sverige AB, IBM Svenska AB, Key Concept AB, Metrika Consulting AB, Microsoft Ireland Operations Ltd., Mobileiron, Inc., MV-Nordic AB, NetIQ, Netpublicator Apps AB, Nova Software AB, Novell, OpenRatio Services AB, Oracle Svenska AB, QlikTech, Red Hat Limited, SAP Svenska AB (ej ERP), SAS Institute AB, SiteVision AB, Snow Software Nordic AB, StataCorp , Stratsys, Suse, Symantec Limited, Techsmith, Trimble, Veeam Software UK Holdings Ltd, Filial Sweden, Veritas, Zimbra mfl

Konsulttjänster

Konsulttjänster kan avropas i form av resurstjänst eller uppdragstjänst. Exempel:

Installation och konfiguration, Licensrådgivning, Migrering, Projektledning, Systemadministration, Systemutveckling, Test, Utbildning

Se bilaga Avropsregler (avropa.se) för en mer utförlig beskrivning och definition av dessa konsulttjänster.

Webbshop

Utöver dessa programvaror och tjänster finns möjlighet att avropa en webbshop vilket är en tjänst från vilken kund enkelt efter avrop kan köpa en begränsad mängd programvaror samt uppdateringar och uppgraderingar till befintliga programvaror.

Ateas eShop uppfyller mer än väl dessa kriterier och du ansöker enkelt om konto här: Ny kund

Tillbaka till Offentlig sektor
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer