Tillbaka till Offentlig sektor
mjukvara kammarkollegiet offentlig sektor Digital arbetsplats

Ramavtal: Programvaror och tjänster 2014 - Grundläggande it

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalsområdet omfattar programvaror och tjänster som i första hand stödjer en it-avdelning avseende arbetet med drift, förvaltning, tillgångshantering och informationssäkerhet. Ramavtalet omfattar även konsulttjänster, molntjänster och kundunik tjänsteleverans.

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. På avropa.se under "gemensamma dokument" finns mycket bra stödmaterial för avrop i form av vägledning, mallar och sändlista till alla ramavtalsleverantörer.

Avtalsnr: 96-34-2014

Start: 2015-05-06 Slut: 2019-04-30 Förlängningsoption: t o m 2019-05-31

Omfattning

Typiska användningsområden är systemövervakning, loggning, installationsverktyg, batch-hantering, helpdesk-system, metakatalog, resurshantering, energimätning, antivirus, anti-spam, webbfiltrering, intrångsdetektion, säkerhetskopiering, brandvägg, kryptering, VPN, behörighet och åtkomst, terminalemulator, terminalserver, fjärråtkomst, installationsverktyg, distributionsverktyg, kataloglösning, utdelning och åtkomststyrning av filkataloger och skrivare, licenshantering (Software Asset Management), inventariesystem, databaser samt operativsystem.

I ramavtalet finns stora möjligheter avseende hur programvaran levereras och installeras då ramavtalet omfattar proprietära programvaror med nyttjanderätt för installation i kunds it-miljö, programvaror med öppen källkodslicens för installation i kunds it-miljö, programvara som levereras med hårdvara för installation i kunds it-miljö (s.k. appliance), appar och molntjänster.

Vidare omfattas också en paketerad tjänst som i detta ramavtal kallas Kundunik tjänsteleverans.

Kundunik tjänsteleverans är en it-miljö som endast en viss kund kan arbeta i, denna it-miljö inkluderar en kombination av drift, övervakning, säkerhetskopiering, bandbredd, serverkapacitet, säkerhet, programvara, lagring av data, systemutveckling, support och förvaltning.

Programvaror och underhåll

Atea har avtal med distributörer som ger oss och våra kunder tillgång till produkter från >3000 programvarutillverkare.

Några exempel ser du här:

Absolute Software EMEA Limited, AirWatchUK Limited, Alertsec AB, Altova, Appva AB, Attachmate Group Sweden AB, The, Autodesk, BlueCoat Systems, CA Software Sweden AB , Check Point Software Technologies Inc, Cisco, Citrix Systems International (EUR), Clavister AB, Dell AB, EnterpriseDB (EDB), FormPipe Software AB, F-Secure AB, F-secure OY, Good   Technology Corporation, Halon Security AB, Hewlett-Packard Sverige AB, IBM Svenska AB, Immune Sverige AB, Key Concept AB, LanDesk, ManageEngine, McAfee Ireland Limited, Microsoft Ireland Operations Ltd., Mideye AB, Mobileiron, Inc., MV-Nordic AB, MySQL, NetIQ (Attachmate Group), Netpublicator Apps AB, Nilex i Helsingborg AB, Nova Software AB, Novell (Attachmate Group), Op5 AB, OpenRatio Services AB, Oracle Svenska AB, Palo Alto Networks, Inc., Panda Security Sweden AB, PhoenixID AB, Red Hat Limited, RedHat, ReqTest AB, SafeNet Technologies BV., SAP Svenska AB (ej ERP), SAS Institute AB, SnipeIT, Sourcefire, Inc., Snow Software Nordic AB, Suse (Attachmate Group), Symantec Limited, Technology Nexus Secured Business Solutions AB, Trend Micro (EMEA) Ltd Irland Filial , Trustwave Limited, WatchGuard Technologies Inc. , Websense, Veeam Software UK Holdings Ltd, Filial Sweden, Veritas, VMware Inc., Ltd., Zimbra, Inc.

Konsulttjänster

Konsulttjänster kan avropas i form av resurstjänst eller uppdragstjänst. Exempel:

Installation och konfiguration, Licensrådgivning, Migrering, Projektledning, Systemadministration, Systemutveckling, Test, Utbildning

Se bilaga Avropsregler (avropa.se) för en mer utförlig beskrivning och definition av dessa konsulttjänster.

Webbshop

Utöver dessa programvaror och tjänster finns möjlighet att avropa en webbshop vilket är en tjänst från vilken kund enkelt efter avrop kan köpa en begränsad mängd programvaror samt uppdateringar och uppgraderingar till befintliga programvaror.

Ateas eShop uppfyller mer än väl dessa kriterier och du ansöker enkelt om konto här: Ny kund

Tillbaka till Offentlig sektor
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer