Tillbaka till Offentlig sektor
kommun Datacenter och nätverk

Innovativa lösningar för kommuner

Kommunernas digitala strategi innehåller mål som främjar medborgaren och medarbetaren sätt att verka och bo i den enskilda kommunen. Rätt användning utav digitaliseringen kan leda till bättre hälsa, lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

Effektivare flöden, kortare ledtider och ökad kvalitet inom hemtjänsten

Appen Viva omsorg bidrar till att skapa effektivare flöden med kortare ledtider och ökad kvalitet inom hemtjänsten.

Med it-stöd för framtiden säkerställs:

  • alltid uppdaterad kund- och besöksinformation
  • uppföljning av alla besök
  • ökad delaktighet och interaktion mellan personal, kunder och närstående

Kommunernas digitala strategi

Digitaliseringen är en viktig faktor för att klara kvalitets- och effektivitetskraven som framtiden utmanas med, inte minst för att möta kostnadsökningar, rekryteringsbehov och kvalitetskrav.

Den snabbt åldrande befolkningen är även en utav de stora utmaningarna som välfärden står inför.

Rätt användning utav digitaliseringen kan leda till bättre hälsa, lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

Vi vill vara en naturlig partner för våra kommuner. Med kompetens och med smarta och säkra lösningar vill vi göra skillnad.

För att uppnå detta har Atea som ett utav sina fokusområden valt att satsa på området kommun. Vi vill med branschexpertis och förståelse vara med på våra kommuners arbete och satsningar framåt inom innovativa lösningar.

Genom att förstå värdekedjan, var man befinner sig och vart man vill i framtiden vill vi vara med och skapa värde för varje enskild människa.

Jag vill veta mer

?
Tillbaka till Offentlig sektor
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer