Tillbaka till Offentlig sektor
it-konsulter kammarkollegiet offentlig sektor Säkerhet

Ramavtal: It-konsulttjänster Resurskonsulter It-säkerhet

KAMMARKOLLEGIET Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet. Atea är ramavtalsleverantör på kompetensområdet IT-Säkerhet, i Region Västra, Region Sydöstra samt Norra regionen och Uppsala-Örebro.

Avrop 

  • Konsultuppdrag upp till 160 tim avropas enligt rangordning.
  • Konsultuppdrag som överstiger 160 tim avropas genom förnyad konkurrensutsättning.
Avtalsnr: 96-76:2012 - Region Västra
Start: 2014-10-15​ Slut: 2019-04-13 Förlängningsoption: t o m 2018-10-14
Avtalsnr: 96-76:2012 - Region Sydöstra samt Norra Regionen och Uppsala-Örebro
Start: 2015-04-14 Slut: 2019-04-13 Förlängningsoption: t o m 2019-04-13
Avtalsnr: 96-76:2012 - Region Stockholm och Gotland
Start: 2015-08-24 Slut: 2019-08-31Förlängningsoption: t o m 2019-08-31
Tillbaka till Offentlig sektor
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer