Tillbaka till Offentlig sektor

Ramavtal: Datacenter för offentlig sektor

KAMMARKOLLEGIET. Syftet med ramavtalet är att kund ska kunna avropa hårdvara, programvara, molntjänst, kundunik tjänsteleverans och konsulttjänster för datacenter på ett enkelt och effektivt sätt, vilket genererar tid- och kostnadsbesparingar, samt möjliggör anskaffningar till fördelaktiga villkor.
Logotyp för Kammarkollegiet och ramavtal

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara. Se "Vägledning" för tips om utformning av avropet och "Kravkatalog" för information om vilka krav som kan användas för att behovsanpassa ert avrop, på avropa.se.

  • "Datacenter Södra Sverige" är avsett för myndigheter i Västra Götalands län, Hallands län, Blekinge län, Skåne län, Kronobergs län, Gotlands län, Jönköpings län och Kalmar län.
  • "Datacenter Östra Sverige" är avsett för myndigheter i Stockholms län, Östergötlands län. Uppsala län, Södermanlands län, Örebro län och Västmanlands län.
  • "Datacenter Norra Sverige" är avsett för myndigheter i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län och Värmlands län.
  • "Datacenter Rikstäckande" skall enbart användas vid leverans till flera regioner.

 

Avtalsnr: 96-86-2015 - Datacenter Norra Sverige

Start: 2017-03-10​ Slut: 2021-03-09

Avtalsnr: 96-87-2015 - Datacenter Östra Sverige

Start: 2017-03-10​ Slut: 2021-03-09

Avtalsnr: 96-88-2015 - Datacenter Södra Sverige

Start: 2017-03-10​ Slut: 2021-03-09

Avtalsnr: 96-89-2015 - Datacenter Rikstäckande

Start: 2017-03-10​ Slut: 2021-03-09

Produkter och tjänster

Typiska produktområden som omfattas är: servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor, avbrottsfri kraft, nätverksväxel, router, trådlösa nätverk, lastbalanserare, modem, brandvägg, Virtual Private Network, intrångsdetektering, övervakning, test- och felsökning, kablage, rack samt andra till datacenter tillhörande produkter.

I denna upphandling finns stora möjligheter avseende hur produkter för datacenter levereras och installeras då upphandlingen omfattar hårdvara för installation i kunds it-miljö, proprietär programvara med nyttjanderätt för installation i kunds it-miljö, programvara med öppen källkodslicens för installation i kunds it-miljö, och molntjänst (IaaS).

Vidare omfattas också en paketerad tjänst som i denna upphandling kallas kundunik tjänsteleverans. Kundunik tjänsteleverans är en it-miljö som endast en viss kund kan arbeta i, denna it-miljö inkluderar en kombination av drift, övervakning, hårdvara och support.

De konsulttjänster som omfattas av upphandlingen är installation, konfiguration, migrering, projektledning, systemadministration, systemutveckling, test samt utbildning. Se bilaga Kravkatalog för en utförligare beskrivning av dessa konsulttjänster. Konsulttjänster kan avropas i form av resurstjänst eller uppdragstjänst.

Tillbaka till Offentlig sektor
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer