Hoppa till huvudinnehåll
ADDA Inköpscentral har upphandlat ramavtal inom audio- och videoområdet för kommuner, landsting och deras bolag. Ramavtalet omfattar telemedicinska rum. Ramavtalet omfattar endast köp av helhetslösningar, rådgivning och produkter för medicinsk bild och videokonferens (telemedicinska rum). Atea är en av 3 utvalda leverantörer på ramavtalet.

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara.

Avtalsnr 10382

Avtalsstart: 2019-12-04

Slutdatum: 2022-12-03

Förlängningsoption: t.o.m. 2023-12-03

Produkt- och tjänsteområden

Alla produkter i det specificerade telemedicinska typrummet samt installationstjänster till detta.