Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Offentlig sektor

Ramavtal: AV och Videokonferens (2017)

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet omfattar Hårdvara, Programvara, Molntjänst, Kundunik tjänsteleverans, Konsulttjänster samt produktnära tjänster inom AV och videokonferens.
Logotyp för Kammarkollegiet och ramavtal

Avrop

Atea är en av åtta utvalda leverantörer på ramavtalet. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara.

Stöddokument i form av "Vägledning" för tips om utformning av avropet och "Kravkatalog" för information om vilka krav som kan användas för att behovsanpassa ert avrop finns publicerat på avropa.se.

Avtalsnummer: 23.3-7192-16

Start: 2018-06-22

Slut: 2022-06-30

Produkt- och tjänsteområden

Ramavtalet omfattar AV-produkter och videokonferenser. Det tillgodoser behov av leverans och installation i exempelvis nya eller befintliga mötes- och konferensrum, utbildnings- och hörsalar, vårdmiljöer samt i andra verksamheter, sammanhang och situationer där kunden har behov av lösningar inom avtalsområdet.

Varor och tjänster kan avropas som en del- eller helhetslösning för kundens it-miljö, kundunik tjänsteleverans, molntjänst och som en kombination av dessa.

Video-konferens

En typ av elektronisk, audiovisuell lösning där mötesdeltagare med olika geografiska placeringar ansluts.

Produkter

Hårdvara och programvara för bild-, ljud och foto samt produkter inom videokonferens så som projektorer, konferensbryggor, konferenstelefoner, inredning, tillbehör, bokningssystem etc. samt liknande audiovisuella (AV) produkter för elektroniska och tekniska möten. 

Kundunik tjänsteleverans

Kundunik tjänsteleverans är en it-miljö som endast en viss kund kan arbeta i. Denna it-miljö inkluderar en kombination av drift, övervakning, hårdvara, programvara och support.

Konsulttjänster

Installation, Konfiguration, Migrering, Projektledning, Systemadministration, Systemutveckling, Test, Utbildning etc.

Produktnära tjänster

Lagerhållning, destruktion och återvinning etc.

Visa avtalet på avropa.se

Tillbaka till Offentlig sektor