Laddar meny

Ateas it som tjänst säkerhetscertifierad

Nyhet 2015-05-25
Atea Outsourcing Services är certifierad enligt den nya ISO-standarden 27001:2013, som bland annat fokuserar på säkerhet vid extern leverans av it. Certifieringen omfattar Ateas datacenter och de 250 personer som arbetar med it som tjänst.

Atea är bland de första i Sverige att certifieras mot ISO 27001:2013. Certifieringen omfattar alla led i processen då företag och organisationer, helt eller delvis, väljer att outsourca sin it-verksamhet.

Certifieringen är ett kvitto på att kundens information är skyddad och att leveransen sker miljövänligt och med hög kvalitet.

Utöver Ateas datacenter i Stockholm, Umeå och Eskilstuna omfattas även verksamheten vid Atea servicedesk i Malmö samt 250 personer som arbetar med it som tjänst inom Atea Outsourcing Services.

Som hjälp i processen finns Ledningssystemet för informationssäkerhet, som består av styrande dokument som policys, riktlinjer och instruktioner för hur Atea arbetar strukturerat med informationssäkerhet för att skydda informationstillgångar och minimera säkerhetsrisker.

En certifiering gäller i tre år och uppdateras årligen.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer