Laddar meny

Finansanalytiker med balanserade siffror i blick

Nyhet 2012-05-31
Bootcamptalaren Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker, visade statistik som tonar ned krisen i bland annat Grekland och Italien. Han drog slutsatsen att ländernas ekonomi inte påverkar den globala helhetsbilden av världens finanser – tvärt emot vad sägs i media.

Peter Malmqvist är en av Sveriges mest erfarna, oberoende finansanalytiker. Under Bootcamp 2012 presenterade han intressanta fakta som sammanställts till statistik – en statistik som ger en betydligt ljusare bild av EU-ländernas ekonomi och kristillstånd än vad vi har vant oss vid de senaste åren.

– Både grekerna och italienarna har satt in många och bra åtgärder för att få sina länders finanser i balans och det kommer inte fram i medierna. Deras arbete ger även resultat, Grekland har gjort störst förbättring vad gäller bytesbalans i procent av BNP under 2011-2012 och Italien har snart sina finanser i balans. Samtidigt har till exempel Storbritannien cirka tre gånger större budgetunderskott än Italien; varför uppmärksammas inte det?

En del av svaret på den retoriska frågan kan till exempel vara fördomar mot länder som inte har engelska som modersmål, menar Peter. Det är enklare att misstro en finansminister som på knackig engelska försöker förklara ett underskott i finanserna.

Vilka är källorna du grundar dina slutsatser på?

Jag bygger mina resonemang på officiell statistik som vem som helst kan ta del av, och har som mest jämfört 43 olika länders ekonomi. Att andra finansanalytiker inte gör likadant kan bero på att de inte är oberoende, de vågar inte gå mot strömmen och den gängse uppfattningen av krisen.

Hur ser du på it och den ekonomiska utvecklingen?

It-sektorn påverkas av att svensk industri går bra, vilket den gör i nuläget – och att det finns rationaliseringsbehov med outsorcing av exempelvis it som följd. Svenska företag har det kapital de behöver för att investera i it. Möjligen kan det bli ett stopp där man väntar ett kvartal med sin investering och det kan bli en eftersläpning som påverkar it-sektorn. Men avmattningen blir i så fall inte stor.

Vad krävs för att sticka ut som finansanalytiker?

Man måste vara självständig för att ha en annorlunda inställning. Men det underlättar även att vara egen konsult, jag kan vara fritänkare och leta parametrar som talar emot gängse uppfattningar. Och det är dessutom roligare att vara optimist!

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer