Tillbaka till Nätverk

Kom igång med IPv6

IPv4 adresser är i princip slut och övergången till IPv6 på Internet har kommit en bit på vägen. Den här tjänsten hjälper organisationer att få sina externa tjänster nåbara via IPv6 protokollet. Vi går tillsammans igenom ert nuläge och tar fram en plan för vad som behöver göras för att alla externa tjänster ska vara nåbara via IPv6.

Vad är IPv6?

IPV6 är ett helt omarbetat protokoll för kommunikation i nätverk. Det löser många problem, framförallt adresseringsproblematiken. IPV6 innebär inte bara en förändring av adresseringen, utan även att flera funktioner har lagts till eller förbättrats:

 • förbättrad automatisk konfigurering av anslutningsinställningar
 • integrering av säkerhetsfunktionen IPsec
 • smartare uppbyggnad av nätverkspaketen så att routrarna kan hantera dem snabbare
 • bättre teknik för att sända ut data en gång till flera ­mottagare
 • förbättrade funktioner för data i mobilnät.

Tjänsten riktar sig till företag, myndigheter, organisationer som har externa tjänster såsom e-post, webservers, DNS osv vilket skall nås från Internet via IPv6.

Vår förstudie för IPv6 i 3 steg

I IPv6 förstudien ingår

 • Förslag på nödvändiga ändringar inför övergången till IPv6 (webb, e-post och dns)
 • Vara behjälplig att beställa IPv6-adresser
 • Skapa ett ramverk för IP-adressplan kopplat till IPv6- prefix
 • Övergripande tidsplan med prioriterade aktiviteter för att anpassa delar av miljön till IPv6

Genomförande

 • Workshop inklusive förberedelser
 • Sammanställning och framtagande av design
 • Presentation av lösning

Avgränsning

Förstudiens fasta pris inkluderar arbete kring framtagande av lösningsförslag och aktiviteter kring följande komponenter kopplat till en internetanslutning:

 • Internetanslutning
 • Lastbalanserare
 • Switchar
 • DNS
 • SMTP-server
 • Front webservers

Jag vill veta mer om IPv6

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)
Tillbaka till Nätverk
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer