Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Nätverk

Ett helhetsgrepp kring Cisco support med värdeskapande tilläggstjänster

Atea Technical Support erbjuder ett helhetsgrepp kring partnerlevererad Cisco support. I Ateas leverans inkluderar vi Major Incident Management, Contract Management och regelbunden avtalsrådgivning. Med partnersupport från Atea har du tillgång både våra specialiserade supporttekniker samt expertisen i hela Ateas konsultorganisation.

Atea Technical Support ger dig möjlighet att:

 • Skapa en paketlösning som täcker just dina service behov baserad på vårt utbud av tilläggstjänster
 • Använda våra kundverktyg för rapportering och beslutsstöd, och hjälpa dig att få överblick på din service situation
 • Få personlig kontraktshantering med regelbunden rådgivning, för att hjälpa dig kontrollera kostnader och prognoser
 • Bygga kundunika rutiner för felanmälan som passar just ditt företag

Nyttan för dig

 • Du får ett skräddarsytt paket som passar ert behov
 • Vi kan hjälpa dig med både flera tillverkare och flera delar av processen
 • Du får det du behöver, utan att betala för något du ej använder
 • Du vet hur det fungerar, och kan sätta rätt förväntningar internt

I tjänsten ingår

 • Support levererad direkt av Atea
 • Egen 1st, 2nd line
 • Hela Ateas konsultorganisation som 3rd line
 • Incident management
 • Avtalsförvaltning
 • Avtalsportalen

Beslutsstöd och prognos

Vi har flera BI verktyg till ditt förfogande

Fördel

 • De ger information om framtiden, förändringar, risker och möjligheter

Innebörd

 • Du får hjälp med prognosarbete och budgetering
 • Du kan lätt kontrollera nuläge och begära förändringar
 • Du kan identifiera risker och åtgärder

Adresserar utmaning

 • Identifierade och åtgärdade risker minskar antalet incidenter och ökar stabilitet
 • Administrationen blir förenklad och det finns mer tid till verksamhetsutveckling
 • Tydliga supportrutiner och samlad nyckelinformation kortar åtgärdstider

Prognos och budgetering

Vi hjälper dig med budget och prognosarbete

Fördel

 • Du kan planera din budget över lång sikt
 • Vi frigör tid i budgetprocessen

Innebörd

 • Vi frigör din tid till strategiska beslut istället för att få fram underlaget
 • Vi ger långsiktigt prognos på kostnader och kan väga nyinvestering mot fortsatt support
 • Vi ger förutsägbarhet i din budget

Adresserar utmaning

 • Tidsbrist
 • Eskalerande kostnader

Support 24/7 som känner er organisation 

 • Servicedesk 24/7/365
 • Processer efter branschens högsta standard (ITIL)
 • Kundunika processer möjliga

Fördel

 • Alltid tillgängligt och med korta svarstider
 • Uppföljning och spårning av ärenden
 • Tydliga stabila processer som kan kundanpassas

Innebörd

 • Ett nummer, en kanal
 • Kan samla alla tillverkare i en process med tydliga villkor
 • Snabba svarstider och snabb eskalerig

Adresserar utmaning

 • Splittrade supportprocesser med många aktörer
 • Otydliga processer som leder till längre ledtid på incidenter

Incident Manager

 • Egen IM för Ateas support leverans
 • Följer branschstandard för process och service (ITIL)
 • Eskaleringsväg för alla avvikelser

Fördel

 • En koordineringspunkt för alla parter
 • Möjliggör SLA uppföljande och rapportering

Innebörd

 • Snabbare hantering av komplexa supportärenden
 • Kan agera Major Incident Manager för kunde (som tilläggstjänst)
 • Upparbetade rutiner, lösningar och direkttialog med tillverkare
 • Kan identifiera supportutmaningar i egna organisationen

Adresserar utmaning

 • Bristande supportprocesser
 • Brist på egen kompetens/personalstyrka
 • Minskar risker och SLA-avvikelser
Tillbaka till Nätverk
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer