nätverk Datacenter och nätverk

Morgondagens nätverk för verksamheter

Vi går mot trådlös teknik, automatisering, molnbaserade lösningar och software defined network, och det gör att behovet av ny teknik och kompetens är stort.

Programvarudefinierat eller traditionellt nätverk

På Atea har vi erfarenhet av båda typerna. Men vi ser några fördelar genom att gå den programvarudefinierade vägen.

Software Defined Network (Programvarudefinierat nätverk) möjliggör en enhetlig användarupplevelse överallt, identifierar utmaningar genom inblick i användar- och applikationsbeteende, och tillhandahåller nätverksåtkomst på bara några minuter till någon användare, enhet eller applikation.

Du får ett nätverk som snabbt kan anpassas till ditt företags krav - utan att äventyra säkerheten. 

Vi visar hur det fungerar - demo

Software Defined Network

I samarbete med branschledande VMware och Cisco visar vi vägen mot ett automatiserat datacenter. Genom att använda nätverksvirtualisering är det nu möjligt att effektivisera hela datacenter-miljön och erbjuda verksamheten snabbt de funktioner och tjänster som krävs.

Under demonstrationen fokuserar vi på hur nätverksvirtualisering kommer att förända våra datacenter. Nätverk har byggts på samma sätt de senaste 15 åren men nu har äntligen virtualisering kommit för nätverk. Under demonstrationen visar vi hur du kan designa och drifta ett modernt nätverk på ett nytt sätt. 

Du väljer om vi ska gå igenom Cisco ACI, VMware NSX eller båda koncepten samtidigt. Beräknad tid för genomförande är cirka två timmar för respektive tillverkare eller tre timmar för båda samtidigt.

  • Tid: cirka 2-3 timmar (cirka 2 timmar per tillverkare)
  • Plats: Valfritt Atea kontor eller hos er
  • Målgrupp: Beslutsfattare och du som vill effektivisera ditt nuvarande nätverk
  • Föredragshållare: Atea-specialist

Anmälan: Din lokala Atea-representant

Rollbaserad åtkomst

Det finns ny teknik på marknaden för att hantera säkerhetsrisker effektivt och säkert. Infrastrukturen känner av vem och vilken roll användaren har i organisationen och vilken typ av enhet som kopplar upp sig.

Vi visar hur man kan införa en rollbaserad åtkomst på ett dynamiskt och säkert sätt, vilka verktyg som finns tillgängliga och hur de fungerar med en befintlig kommunikationsplattform. Vi demonstrerar också verktygen för att hantera inloggning och tilldelning av rättigheter för alla typer av enheter och användare.

Produkter

  • Cisco Identity Service Engine (ISE)
  • HPE Aruba ClearPass

Tidsåtgång

  • 2-3 timmar
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer