Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Molntjänster

Mikael Andersson, specialistsäljare på Atea: ”Så blir vardagen smidigare med smarta molntjänster”

Foto: Jonas Ljungdahl

Ostrukturerade mejl, dokument som inte går att hitta, långväga möten och andra tidstjuvar – allt det blir ett minne blott med Microsoft 365. Och med en prenumeration har du alltid tillgång till de senaste funktionerna som gör alla samarbeten smidigare.

Microsoft 365 lägger grunden till den flexibla arbetsplatsen och Teams är navet. Den virtuella samverkansplattformen underlättar kontakter med både kunder och kollegor, oavsett om det är samarbeten på tu man hand eller projekt med många inblandade.

Du behöver inte längre befinna dig på en viss plats för att ha möten eller komma åt dokument. Du når allt och alla på vilken dator eller mobil som helst och är själv nåbar överallt. Arbetet blir därmed betydligt mer effektivt, både ur ett tids- och kostnadsperspektiv.

Och kanske bäst av allt: Teams är fullt integrerat med alla andra funktioner och program i Microsoft 365. Du behöver inte lämna en pågående konversation för att till exempel skapa, jobba i eller skicka ett dokument.

”Med en prenumerationsmodell får du löpande tillgång till nya funktioner och kan snabbare tillgodogöra dig värdet av ny teknik”

— Tomas Persson
Atea

– Bakom allt detta finns samma teknik som de flesta köpte när de startade sin molnresa. Men nu finns allt samlat i Teams. Du behöver inte veta vad funktionen heter, du kan bara börja använda tjänsten. Det förenklar din vardag rejält och är precis så enkelt som det låter, säger Mikael Andersson, specialistsäljare på Atea, som har samarbetat länge med små och medelstora företag och har djup kunskap om deras digitala behov.

Smidig anpassning av kostnadskostymen

Atea rekommenderar sina kunder att prenumerera på Microsoft 365, i stället för att köpa en licens.

– Om en verksamhet behöver öka eller minska personalstyrkan kan kostnadskostymen enkelt anpassas efter behovet. När du väl har köpt en licens kan du inte alltid lämna tillbaka det du inte längre behöver, säger Tomas Persson, som också är specialistsäljare på Atea.

När en medarbetare slutar och ersätts av någon annan kan prenumerationen enkelt tas över av den nyrekryterade. Lika smidigt är det att skala upp om företaget växer. Du hamnar aldrig i ett läge där du har fler licenser än nödvändigt.

 

– Fördelen är att du har koll på kostnaderna och bara betalar för det du faktiskt behöver. Det ger en god flexibilitet, säger Mikael Andersson.

Prenumerationen innebär också en annan typ av ekonomisk modell, som gör att du slipper göra stora investeringar på förhand. Det blir snarare en löpande kostnad, vilket är fördelaktigt på många sätt.

– Du slipper stora kostnader vid uppstart. Budgeteringen blir också mycket enklare, eftersom du kan förutse dina kostnader på ett helt annat sätt. När du prenumererar på en tjänst behöver du heller inte ha kvar egna servrar. Allt lyfts upp till Microsofts moln. Det innebär också en stor besparing, säger Mikael Andersson.

Prenumeration ger direkt tillgång till nya funktioner

För ett litet företag är det inte alltid så enkelt att följa med i den tekniska utvecklingen. Genom att prenumerera försvinner det bekymret. Alla funktioner, både befintliga och framtida, ingår. Uppdateringen sker automatiskt.

Mikael Andersson drar en parallell till Spotify. Du äger inte musiken men har full rätt att ta del av den. All ny musik som släpps får du också omedelbar tillgång till, utan att behöva göra ett nytt köp.

Traditionellt har de flesta företag köpt en viss lösning och sedan behövt köpa till nya funktioner, när nya behov har uppstått. Det har i sin tur ofta krävt stora uppgraderingsprojekt.

”Allt ligger lagrat i molnet, dit du kan bjuda in användare till olika team. Det är den stora nyttan. Du är alltid uppdaterad och har också möjlighet att gå tillbaka i versionshistoriken, om det görs en ändring som du inte gillar.”

— Mikael Andersson

– Med en prenumerationsmodell får du löpande tillgång till nya funktioner och kan snabbare tillgodogöra dig värdet av ny teknik, säger Tomas Persson.

Historiskt sett har många företag också haft stora bekymmer med att konfigurera nyinköpta datorer och mobiler. Men detta moment försvinner med Microsoft 365, då hanteringen ingår i tjänsten.

– Det underlättar också vardagen och bidrar till en större effektivitet för it-avdelningarna, säger Mikael Andersson.

Mikael går på landsväg hållandes ett paraply

Chattfunktion skapar strukturerade konversationer

Teams är hjärtat i Microsoft 365 och innehåller en rad funktioner som underlättar samarbeten och dialog.

Chattfunktionen strukturerar snabbt och smidigt dina konversationstrådar, som du kan följa både i realtid och i efterhand. Lika enkelt är det att spela in digitala möten, som därmed också blir tillgängliga i sin helhet efteråt. Du är inte längre hänvisad enbart till protokoll och minnesanteckningar.

Eftersom alla användare har tillgång till samma uppdaterade dokument behöver olika versioner inte längre mailas kors och tvärs. Du kan vara säker på att det dokument som du jobbar med eller offerten som du diskuterar med kunden alltid är den senaste versionen. Du behöver heller aldrig vara rädd för att förlora viktiga handlingar.

– Allt ligger lagrat i molnet, dit du kan bjuda in användare till olika team. Det är den stora nyttan. Du är alltid uppdaterad och har också möjlighet att gå tillbaka i versionshistoriken, om det görs en ändring som du inte gillar, säger Mikael Andersson.

Företagens utmaningar och mål står i centrum

Små och medelstora företag, som i Ateas värld omfattar upp till 500 anställda, kan sällan på egen hand upprätthålla samma höga it-kompetens som de riktigt stora bolagen.

Genom Atea, som har all kunskap in-house, får även de mindre företagen tillgång till de stora resurserna och kvalificerad rådgivning. Det är nog det som kunderna uppskattar allra mest, enligt Mikael Andersson.

Ju större företag, desto olika kan medarbetarnas digitala behov se ut. Atea kan bistå med licensprofilering, som mappar olika användargrupper mot rätt licensformer. Liknande projekt kan också genomföras i en nedbantad variant hos mindre företag.

– Vi frågar alltid vilka utmaningar och målbilder kunderna har, så att vi vet var de befinner sig i sin digitala resa. Även de billigare licensformerna har stora möjligheter. Vi finns där som en resurs, om du behöver bolla idéer eller har frågor, säger Mikael Andersson.

Mikael lutar sig mot fönster och håller en iPad i handel

Säkerhetsfunktioner för alla behov

Att jobba säkert på distans är en av de största utmaningarna med den digitala arbetsplatsen. Det är enkelt att koppla upp sig hemifrån men kräver också en annan typ av säkerhet än på arbetsplatsen.

Säkerhetsfunktionerna i Microsoft 365 blir ständigt fler och bättre. En del är standardlösningar. Annat kan vara användbart för vissa företag, men inte för andra. Gränserna sätter du själv.

– När vi på Atea kartlägger kundens behov gör vi det även ur ett säkerhetsperspektiv, säger Tomas Persson.

Multifaktorautentisering används allt mer. Det innebär att användaren måste bekräfta sin inloggning på minst två sätt, både med ett lösenord och via exempelvis mobilen.

Azure Advanced Threat Protection (ATP) är en molntjänst för avancerat skydd, som i realtid går igenom länkar i e-postmeddelanden innan de ens har hamnat hos mottagaren. På så sätt kan ingen av misstag råka klicka på en länk som för in skadlig kod i systemet.

Framtiden blir både enklare och säkrare

När Mikael Andersson och Tomas Persson spanar framåt, nämner de en fortsatt växande användning av Teams och ännu smidigare sätt att logga in säkert på distans.

– Systemet kommer på ett betydligt enklare sätt att känna av att det är just du som loggar in, i stället för att du först ska få ett sms med en kod att skriva in manuellt. Den biten kommer att bli betydligt effektivare i framtiden. Allt blir mycket säkrare och mycket enklare, säger Mikael Andersson.

Redan i dag finns det lösningar som förenklar förfarandet, såsom röst- och ansiktsigenkänning, och utvecklingen går snabbt framåt, tillägger Tomas Persson:

– I framtiden kommer du att kunna jobba var du än befinner dig i vilken enhet som helst, till och med i bilen utan att behöva ha en dator eller telefon med dig. Säkerhetstänket följer med överallt och kommer bara att växa.

  • Text: Johan Bentzel
  • Foto: Jonas Ljungdahl

Ateas experter tipsar: ”Så blir din vardag mer produktiv när du har koll på dina prenumerationer”

  1. Alltid tillgång till den senaste tekniken. I prenumerationen ingår både befintliga och framtida funktioner. Uppdateringen sker automatiskt och du kan snabbare ta del av nya lösningar.
  2. Större flexibilitet. Du behöver aldrig ha fler licenser än du faktiskt använder. Om personalstyrkan minskar, minskar även dina licenskostnader. Om du får nya medarbetare kan du smidigt få in dem i systemet.
  3. Enklare budgetering. Du får en bättre överblick över dina kostnader, samtidigt som du slipper stora investeringar vid uppstart eller omfattande uppgraderingsprojekt.
  4. Ett stort utbud av aktuella säkerhetsfunktioner. Prenumerationsmodellen erbjuder en lång rad säkerhetsfunktioner, både standard- och speciallösningar, som dessutom löpande blir både fler och bättre.
  5. Inga konfigurationsbekymmer. Managering av nya enheter ingår i Microsoft 365.
  6. En leverantör på tårna. Tack vare den ökade flexibiliteten är det ganska lätt att byta leverantör. Därför måste din leverantör alltid se till att erbjuda en relevant och attraktiv tjänst. I stället för uppdateringar vart tredje år uppdateras Microsoft 365 varje månad.
  7. Tillgång till expertis. Även mindre företag har via Atea tillgång till de stora resurserna och all önskvärd it-kompetens.

Närbild på Mikael

Tillbaka till Molntjänster