2020-06-16

Atea ökar sitt fokus på molntjänster: "Största kompetensförflyttningen vi någonsin gjort"

Atea utbildar 1 500 personer inom molntjänster i deras hittills största kompetensförflyttning. Efter molnhypen där snack och verkstad inte drog helt jämt, sker nu en övergång till molnet i en hisnande takt.

En bild som illustrerar en pil som skjuter upp med molnrök efter sig

Inom Atea pratar man om lilla a, som är alla individers eget ansvar och stora A, där hela bolaget ska använda sin ställning på marknaden till att vara ansvarstagande.

Ansvarsområdet är brett. Atea vill vara en god kraft inom många områden så det mångfacetterade ordet hållbarhet passar in bra. För hållbarhet kan handla om allt från miljö och klimat till hållbara, och långsiktiga, affärsmodeller där kunderna är rustade för att klara av omvälvande händelser, som kriser. Det är också här Ateas omfattande satsning på molntjänster kommer in i bilden.

Peter Falk, chef för affärsutveckling och innovation på Atea Sverige

– Vi genomför just nu den största kompetensförflyttningen vi någonsin gjort. 1500 personer utbildas nu inom molntjänster, säger Peter Falk, chef för affärsutveckling och innovation på Atea Sverige.

Det är givetvis inte så att Atea haft molnfritt tidigare. Bolaget har många års erfarenhet av alla de stora plattformarna eftersom de inte är bundna till en viss molnleverantör. Men Peter Falk menar att det efter något decennium av hype, där snack och verkstad inte dragit helt jämt, sker nu en övergång till molntjänster i rasande takt.

– De som levererar IT-tjänster på det här sättet kan göra det på ett säkrare, bättre och billigare sätt än om man gör det själv. Det här ska också ställas i relation till att IT i sig självt blir allt viktigare. Däremot är det mindre viktigt att äga, förvalta och drifta själv. Som jämförelse, vem har ett eget elkraftverk?

Från ”moln tror vi inte på” till ”vad lång tid det tog”

Med det sagt är han ödmjuk inför det motstånd som funnits och finns än idag, även på Atea.

– Vi är jätteduktiga på datacenter och det är många som tycker att den här övergången är jobbig. Men jag menar att det i första hand inte handlar om teknik utan förändringsledning. Vi ser en attitydförändring som gått från ”moln tror vi inte på” till ”vad lång tid det tog”. Det finns fortsatt ett enormt behov av arbetskraft inom IT-branschen, men kompetensbehovet skiftar från hårdvara till mjukvara och tjänster.

Peter Falk menar att vi nått en brytpunkt där de allra flesta organisationer inte kan argumentera för att skala upp ett eget datacenter. Det här handlar dels om miljö- och klimataspekter där stordrift av IT är betydligt mer effektivt, dels funktionalitet, flexibilitet och ekonomi.

– Jag var, tillsammans med 60000 andra, på Amazon Web Services stora event och såg då tydligt att den här brytpunkten hade kommit. AWS har själva 65000 systemutvecklare och de släpper 250 nya features per dag. De finns i tjänster som är paketerade och klara att använda. Det finns ingen som driftar ett eget datacenter som kan matcha den utvecklingen.

Samtidigt menar han att bara ett fåtal kommer att köra renodlad drift i molnet. För de flesta är det antagligen inte lämpligt. Istället handlar det om en hybrid variant där utgångspunkten är vilken typ av data som hanteras och hur behovet ser ut.

– Ett lyckat exempel på en övergång till molntjänster är Luleå Tekniska Universitet. De valde att stänga ner sina datacenter. När Coronakrisen kom så kunde de väldigt snabbt ställa om så att 3000 elever kunde studera digitalt istället. De var igång med en lösning på 24 timmar, något som troligen varit omöjligt om de driftat sitt eget datacenter.

Molntjänster på snabb tillväxt

Enligt en prognos från analysföretaget Radar kommer de svenska it-budgetarna att växa i genomsnitt 1,2 procent under 2020. Men inom segmentet molntjänster är prognosen en ökning på 11,8 procent. (https://radareco.se/r/2020/it-radar-2020/)

Urban Järved, Competence Area Developer Hybrid Platforms

– Det här stämmer väl överens med våra bedömningar också, en fortsatt ökning totalt men en rejäl sådan inom moln vilket tydligt visar vilket behov som finns. Med det sagt kommer vi säkert att kunna leva länge till på datacenter, men jag menar att vi inte förtjänar vår plats som strategisk rådgivare om det är det enda vi sysslar med, säger Urban Järved, Competence Area Developer Hybrid Platforms på Atea Sverige.

Han lyfter fram den ökade förväntan, och behovet, att snabbt kunna ta fram applikationer som löser verksamhetens problem.

– På Microsofts event Ignite presenterades en prognos som visade att det kommer att skapas lika många appar mellan 2019 och 2024 som det hittills skapats överhuvudtaget. Det här kommer att innebära en fantastisk verksamhetsnytta och det utan att det krävs 100000 timmar utvecklingstid.

Urban Järved menar att molnet är en nyckel för att möta de ökade förväntningarna från verksamheten. IT måste lyfta blicken från server, lagring och nät och istället ta ett större perspektiv där det viktiga är var bolaget är på väg och vilka behov som finns. Den nuvarande utvecklingen gör honom både bekymrad och hoppfull.

– Många privata bolag har lyft blicken, samtidigt ser jag att den offentliga sektorn i Sverige halkar efter. I jämförelse med hur situationen har förändrats i Norge så behöver vi få en debatt även i Sverige kring hur det offentliga konsumerar it-tjänster på ett effektivt sätt.

Han menar att båda länderna har snarlika förhållanden när det gäller exempelvis patientskyddslagar. Det går uppenbarligen att lösa, molntjänster kan användas även inom det offentliga, eftersom vårt grannland gjort det.

– Det som ger mig hopp är att trots, eller tack vare, pandemin så har vi nu börjat använda molnbaserade it-tjänster på ett sätt som var omöjligt att tänka sig för bara några månader sedan. Från att säga ”nej, nej, nej” och ”det kan vi inte använda på grund av säkerhetsskäl” så används nu videochattar och samarbetsverktyg som aldrig förr.

Så vad kan vi lära oss av detta?

– Det har varit så enkelt att säga nej och hitta olika skäl för att bromsa, juridik och Cloud Act är två exempel. Nu måste vi använda de här tjänsterna och då blir det ett stort ja istället. Det här har öppnat upp för en helt annan dialog. Nu vill vi hjälpa till att hitta de bästa lösningarna, oavsett om det handlar om egen drift eller moln, och lämna nej-sägarna bakom oss, avslutar Urban Järved.

Din guide till en säker och effektiv väg till molnet

Vi guidar dig i valet av moln bland alla alternativ som finns, vi stöttar dig vid migreringen av din data och hanterar drift och övervakning.

Atea CloudTrack är rätt i alla lägen och du kan välja bara en del eller hela konceptet oavsett var du befinner dig i din resa mot molnen.

Atea CloudTrack

[Artikel i samarbete med CIO from IDG]