Adobe migrering till Atea Cloud Portal

Ni har idag ett Adobe VIP Commercial avtal och ett konto i Atea Cloud Portal som vi har skapat åt er. För att underlätta hanteringen av dessa så kommer vi att synkronisera ert Adobe-avtal in till Atea Cloud Portal.

Synkroniseringen har till syfte att bland annat underlätta er beställning av Adobe-licenser och automatisera förnyelseprocessen, vilket i sin tur sparar er tid och arbete.

Vad är Atea Cloud Portal? 

Atea Cloud Portal är en portal för försäljning av mjukvara som tjänst. Portalen används av kunder i alla Atea-länder och gör det enkelt för er att administrera och konsumera mjukvara och molntjänster. 

Atea Cloud Portal erbjuder kunden funktionalitet såsom: 

  • Beställa och förändra prenumerationer
  • Ta del av användarbaserade rapporter och kostnader per abonnemang
  • Få en samlad bild av fakturor och transaktioner 

Vad innebär en migrering för er organisation? 

Beställning av Adobelicenser 

Inget behov av flera system – Ni kan öka eller minska era Adobe-licenser direkt via Atea Cloud Portal.  

Öka din produktivitet 

Ersätt er manuella process med en enda automatiserad beställningsprocess. Inga fler tidskrävande inköpsorder eller datainmatning. 

Managering och tilldelning av licenser 

All managering och tilldelning utav licenser kommer att ske via Admin Console likt tidigare.  

Automatiserad förnyelseprocess 

Med en automatiserad förnyelseprocess så förnyas era licenser ett år till utan att behöva göra någonting. (Ni kan välja att bocka av automatiserad förnyelseprocess genom att kontakta oss eller göra det via Atea Cloud Portal). 

Har du frågor?

Kontakta Mahdi Ayach, Mahdi.ayach@atea.se