Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Rådgivning

Microsoft – ett säkert kort

Atea har nära samarbeten med många mjukvaruleverantörer. Dessa samarbeten är vi väldigt stolta över. För att ligga i framkant håller våra experter koll på de senaste nyheterna och trenderna. Tomas Persson som är expert på Microsoftlicensiering 365 berättar om Microsofts senaste erbjudande inom säkerhetsområdet.

Erbjudandet utvecklas ständigt

Microsoft investerar mycket i nya produkter och erbjudandet förnyas och utvecklas ständigt. Idag utgör den större delen av Microsofts tjänster kraftfulla molnlösningar inom ett flertal områden.

Två sådana områden där Microsoft det senaste året har breddat sitt erbjudande är molnlösningar inom säkerhet och ”compliance”, dvs. verktyg som hjälper kunderna med regelefterlevnad som exempelvis GDPR.

Säkerhet har blivit ännu viktigare sedan olika samarbets- och kommunikationslösningar, som exempelvis Exchange, SharePoint Online och Teams blivit en allt större del av det dagliga arbetet för många människor som i dag arbetar hemma. För att dessa lösningar ska fungera på ett optimalt sätt är det av högsta vikt att de är säkra och skyddar både känsliga data och användaridentiteter.

- Jag skulle särskilt vilja nämna Microsoft 365 E5 Security. Denna säkerhetslösning är en del av molntjänsterbjudandet, men viss funktionalitet går också att använda för on prem lösningar. Det är egentligen inte en separat tjänst utan en integrerad lösning som hjälper kunderna lyfta säkerheten inom flera delar av sin it-miljö. Den skyddar användarens information och identiteter så att de undviker risk och kostnader som kopplas till förlorad information, såsom att it-system ligger nere och att identiteter blir stulna, säger Tomas Persson.

Vad är fördelen med denna lösning jämför med andra integrerade säkerhetslösningar?Denna lösning integrerar i många olika system vilket gör att du bara behöver en enda lösning istället för många olika lösningar. Det gör att den blir mycket enklare att administrera än andra säkerhetslösningar.

Vilka organisationer passar denna säkerhetslösning för?Säkerhet är viktigt för alla organisationer som har information de är rädda om. Microsofts E5 Security lösning är inte en nischad lösning för offentlig sektor eller bank och finans. Den passar alla stora och medelstora företag och alla branscher, såväl privata som inom offentlig sektor.

Dra nytta av Ateas expertis

Tomas Perssons råd till alla organisationer som står i begrepp att införskaffa nya licenser, programvaror, eller som vill byta säkerhetslösning är att inte bara köpa produkten. Han tycker att man ska ta hjälp och dra nytta av Ateas expertis för att få ut så mycket som möjligt av investeringen.

- Atea har lång erfarenhet och våra experter kan hjälpa kunderna så att utvärderings-, implementations- och nyttjandefasen blir så framgångsrik som möjlig och kunderna får ut det högsta värdet på sina införskaffade licenser och programvaror, säger han.

Skribent: Therese Slettengren

Kontakta oss!

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)

Tillbaka till Rådgivning