Tillbaka till Rådgivning om mjukvara

Automatiserade säkerhetslösningar för alla företag

Den ökade digitaliseringen och många nya direktiv som GDPR och NIS ställer allt högre krav på företagens säkerhet. Atea har nära samarbeten med många säkerhetsleverantörer som vi är väldigt stolta över och vi har tagit fram flera olika typer av säkerhetslösningar som passar de flesta företag.

Experterna Niclas Wedlund och Mattias Sandberg berättar om våra tjänster och varför det är så viktigt att prioritera säkerheten.

Stora utmaningar för företagen….

I dag ligger säkerhet på topp tre bland de prioriteringar i investeringar som svenska företag gör. Det är inte så konstigt. Nya regelverk som GDPR och NIS ställer höga krav och kräver att företagen skyddar sin information och rapportera incidenter.

En stor utmaning i dag är att företagen har så många olika säkerhetslösningar på olika nivåer som inte pratar med varandra.

- Det blir mycket svårare att leta loggar och rapportera en incident om man inte har ett system som pratar samma språk. Vi råder därför alla kunder att ha en leverantör. Då blir det lättare att hitta, rapportera och stoppa eventuella hot. Man får på så sätt en samlad överblick och kunskap om vad som händer och var det händer, säger Niclas Wedlund.

Datacentret är en annan akilleshäl på företagen i dag. Det räcker inte längre att bara ha ett antivirus som skydd i sitt datacenter.

- Bara för att man flyttar sin information till molnet är den inte säker. Du är fortfarande skyldig att skydda din data och då räcker det inte med ett antivirusprogram. Du är också skyldig att ha tillräckliga säkerhetsfunktioner som skyddar ditt datacenter. Detta gäller även om man har Azure eller Amazon Web Services (AWS), säger Mattias Sandberg.

…löses med managerade säkerhetstjänster

I och med att kravet på företagen ökar allt mer blir det ofta för avancerat för företagen att själv sköta säkerheten in-house.

Genom att låta någon annan ta hand om övervakning och support slipper företagen själva analysera och övervaka sina system vilket är väldigt smidigt.

Personal som analyserar och övervakar

Atea har flera olika managerade och automatiserade säkerhetstjänster som löser många av företagens problem.

- Alla våra tjänster är helautomatiserade lösningar som är kopplade till vårt säkerhets center (SOC - Security operation center). Där finns kunnig personal som övervakar och analyserar händelser och talar om för kunden när något inträffar. Det kan antingen vara en automatiserad övervakning, eller en person som analyserar kundernas klienter och servrar. Är det något som inte fungerar så rycker vår support in.

Lösningarna passar alla företag lite beroende på behov och tjänst.

- Bolag som är väldigt decentraliserade har stor nytta av vår övervakningstjänst, KOST och vår säkerhetstjänst HES, som skyddar mailen från intrång borde alla företag ha.

Vad tycker ni kunderna ska tänka på innan en säkerhetstjänst införs? Prata med någon av våra experter så att du får en korrekt målbild innan arbetet med säkerhet sätter igång. Vi märker tydligt att de som vet exakt vad de köper och vad som ingår i tjänsten verkligen får ett otroligt bra resultat.

Fyra säkerhetstjänster från Atea
  • KOST – skyddar klienter, servrar och mail från skadlig kod både onprem och i molnet.
  • HES (Hosted Email Security) – Skyddar e-posten från spam och skadlig kod.
  • SIEM – en automatiserad loggtjänst som ger total överblick över hela nätverket.
  • SOC– En automatiserad tjänst där säkerhetsexperter övervakar kundens it-miljö.

Ateas partners inom säkerhet: Cisco, Check Point, Fortinet, Trend Micro, F-Secure, Symantec och McAfee.

Skribent: Therese Slettengren

Vill du komma i kontakt med oss?

?
?
?
?

Tillbaka till Rådgivning om mjukvara
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer