Tillbaka till Mjukvara och licenser
azure Säkerhet Datacenter och nätverk

Säkert och skalbart med Azure

Molnet är framtiden och det är bara en fråga om när du måste påbörja eller fortsätta din resa. Vi visar dig hur din verksamhet och dina applikationer kan dra nytta av fördelar som skalbarhet, tillgänglighet och pay-as-you-go i säkra och framtidsinriktade lösningar.

Governance Workshop

Kunder som börjat nyttja Azure-tjänster och som har begränsad erfarenhet av Azure upplever ofta osäkerhet kring kostnader, osäkerhet kring vad behovet av åtkomstkontroll är samt revision av befintliga rättigheter.

Vi hjälper dig att maximera din Azure-investering och ger dig en total insyn av dina Azure-kostnader. I workshopen visar vi dig de verktyg som ger dig en struktur över era kostnader som hjälper dig i den ekonomiska förvaltningen. Nyckelorden är självbetjäning, enkelhet och sömlös integration i din befintliga miljö.

 • Genomgång av avtalsstrukturen för Azure
 • Identitet och behörighet
 • Subscriptions och resursgrupper
 • Kostnadshantering
 • Policys och namnstandarder

Azure Starter Kit

Azure kan vara överväldigande med sitt stora utbud av tjänster och lösningar. Denna workshop hjälper nya användare att lära hur enkelt det är att få ut värde av tjänsterna i Azure.

Vi går igenom de vanligaste tjänsterna att börja med så du får en idé om vad din organisation kan ha för nytta av Azure plattformen.

 • Lära dig Azure portalen
 • Lär dig att administrera Azure
 • Genomgång av Azure-tjänster som är lätta att börja med
 • Prissättning av Azure konsumtion
 • Hands-on lab

Stay up to date

Denna workshopen är till för dig som har kommit lite längre i molnresan. Du kanske till och med har hela it-miljön i Azure.

Utmaningen blir då istället att hålla koll på alla nyheter och uppdateringar som Microsoft släpper med höghastighet.

Ge oss ansvaret att hålla dig uppdaterad om vad Microsoft hittar på medan du fokuserar på viktigare saker. Vi kommer ut till er berättar om, samt visar nya funktioner som släppts de senaste 6 månaderna

Effektiv backup & disaster recovery workshop

Även ett mindre strömavbrott kan orsaka stora konsekvenser. Så säkra dig själv med hjälp av en plan för kontinuitet som inkluderar katastrofåterställning för alla dina större it-system - utan behov av- och kostnader för en sekundär infrastruktur.

 • Introduktion till Azure Backup
 • Introduktion till Azure Site Recovery
 • Urval av instanser som behöver skydd
 • Ange processer för att skydda valda instanser
 • Implementera lösningen
 • Utbildning av operativa tillvägagångssätt

Development & Operations workshop

Få utvecklarna och it operations att jobba mer tillsammans.

På senare år har det kommit en storm av olika uttryck för hur vi kan bli en effektivare organisation, få stabilare kodbas och korta ner tiden för att få ut vår produkt ut till marknaden. Det finns flera olika termer som alla börjat samlas under ett tak. Det är vad vi idag kallar för Dev/Ops.

 • Vanliga fallgropar
 • Vad krävs för att lyckas med Dev/Ops
 • Continuous Integration
 • Continuous Delivery & Development
 • Infrastruktur som kod
 • Containrar och microservices
Tillbaka till Mjukvara och licenser
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer