Tillbaka till Licensoptimering

Konsulter inom Software Asset Management

Ta hjälp av en SAM-expert

Atea Software Services består av konsulter som fokuserar enbart på licenshantering och Software Asset Management (SAM). 
Vi hjälper kunder i hela livscykelhanteringen av licenser vilket innebär bland annat; 

Skapa långsiktig plan för Software Asset Management

 • Skapa processer och rutiner inom verksamheten
 • Livscykelhantering 
 • Mognadsanalys

SAM-konsult på plats

 • Funktionsleverans
 • Rådgivning och stöttning kring licenser
 • Administration av avtal och inköp
 • Utbildning
 • Skräddarsydda uppdrag utifrån behov 

Stöttning vid licensrevisioner

 • Projektledning
 • Validering
 • Rådgivning

Nulägesanalys

 • Nyttjandemätning av specifik mjukvara, applikation eller tillverkare exempelvis SQL eller Windows Server optimering
 • Skapa en grund till kontroll inför en kommande revision
 • Förflyttning till molnet 

Tips från SAM-konsulten

 • Hur görs era licensinköp idag? Loggförs inköpen någonstans och av vem? Om inte – varför inte? Har ni något system för tidigare inköpta licenser, längre tillbaka i tiden? 

 • Skapa och kommunicera en strategisk plan för korrekta sätt att inhandla programvara på, undvik spontanköp och sätt stopp för enskilda programvaruinköp gjorda med kreditkort. Att centralisera inköp kan ge fördelaktigare priser och dagens hyresmodeller gör det enklare att budgetera för kommande årliga förnyelser. 

 • Att vara rätt licensierad handlar oftast om att inte ha för få licenser – men även om att inte ha för många. Vi kan hjälpa er att spara pengar genom att se över den faktiska användningen av installerade programvaror. Kanske finns det licenser att omfördela internt innan ni köper fler?

Tips från SAM-konsulten

 • Bestäm vem som bestämmer. När du väl böjar få ordning på licenser, applikationer och hur de används kommer den största utmaningen. Ta beslut.   Vem bestämmer att 150 oanvända Project ska avinstalleras? Många gånger ser vi hur kostnadsbesparande förslag fastnar på förslagsstadiet då man inte lyckas ta beslut att göra förändringar. 
 • Tänk ekonomi. Att jobba med SAM ger också utmärkta förutsättningar att distribuera kostnader baserat på faktiska underlag. Många gånger blir kostnader för applikationer lagda på IT och de som utnyttjar applikationerna kanske inte ens betalar för dem. Med ett utvecklat SAM-program kan du få underlag för hur du kan interndebitera för applikationer.  
 • Tänk rätt från början. Ett vanligt misstag när man jobbar med SAM är att man utgår från strukturen i organisationen baserat på sin hierarkiska struktur. Ur ett licensperspektiv så behöver det inte alls se likadant ut. Licenser flödar genom en organisation på sitt egna sätt och det måste tas i beaktning när man bygger sin struktur i ett licenshanteringsverktyg. Man tjänar mycket på att tänka rätt från början. Att bygga om det som blivit fel tar ofta mycket längre tid än att lägga jobbet på att göra rätt från början. 
 • ISO-standard. Det finns en ISO-standard för licenshantering. Den är jättetråkig att läsa. Men den är bra. Tricket är att läsa igenom den, koka ner den till enklare punkter och sedan översätta detta till praktik.

Anders Fagerström, SAM-konsult

Tips från SAM-konsulten

 • Försök inte göra allt själv. Ingen kommer någonsin att lära sig allt om alla licenser. Se till att involvera andra i licenshanteringsarbetet. Systemägare, inköpsavdelningen, och även din licenspartner sitter på värdefull information om de applikationer ni använder, och kan hjälpa till att ge en komplett bild över hur ni ska hantera olika licenser och avtal.
 • Var proaktiv. Att bara bry sig om licenshantering när det dyker upp en revision är ett bra sätt slänga pengar i sjön. Både genom arbetstiden man slösar när man försöker hitta all information som tillverkaren begär, men också genom att man köper på sig onödiga licenser för att undvika risken för böter om företaget skulle vara underlicenserat.
  Genom att proaktivt sammanställa information om hur man använder sina licenser kan man både unvika den största stressen när en revision väl dyker upp, och minsta risken för över- och underlicensering.
 • Ett verktyg kommer inte att lösa alla dina problem. Ett bra licenshanteringsverktyg är ett måste, men det kommer inte att lösa några problem av sig självt. Att kunna tolka datat och prioritera arbetet som behöver göras är ett måste, och där kan en SAM-konsult vara till god hjälp för att lägga upp ett projekt och hantera de olika frågeställningarna. Det behöver även finnas ett engagemang i företaget att åtgärda de eventuella frågor som dyker upp när man får en ordentlig sammanställning av inventerings- och licensdata.
 • Glöm inte bort avtalshanteringen. En stor del av licenshantering är att få koll på sina avtal. Finns det möjlighet att konsolidera licenser på samma avtal? Kan vi synka förnyelseperioderna för att få färre förnyelsedatum?
  Gör gärna ett årshjul och dokumentera när alla avtal, stora som små, behöver förnyas, och se till att starta förnyelseprocessen i god tid.

Susanne Norberg, SAM-konsult

Tillbaka till Licensoptimering
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer