Tillbaka till Mjukvara och licenser

Den digitala resan

Vi har alla hört att digitaliseringen är i full gång men vad innebär det egentligen?

Börja din resa mot molnet

Vi vet att när dina medarbetare samarbetar och delar samt tar del av sina kollegors arbete så jobbar vi tillsammans. Vårt fokus på Atea är att vi ger mer värde för er så att ni ökar er konkurrenskraft på er marknad. Baserat på det som är viktigast för dina medarbetare och er verksamhet så startar vi arbetet tillsammans och vi tar ett steg i taget. Vi arbetar med de effektmål och de målsättningar ni har och bygger vidare utifrån de villkor och behov du har för att öka er konkurrenskraft över tid.

Atea Cloud Track

"Vi är mycket nöjda med genomförandet av Atea Cloud Track. Det var en bra mix av diskussioner, upprättande av rutiner och praktiskt arbete. Efter dagarna har vi fått en överblick angående kostnader samt ett bra ramverk för hur vår driftsorganisation ska hantera olika molnresurser. När alla förutsättningar är väl definierade kan vi nyttja molnet på ett naturligt sätt där det är fördelaktigt ur funktion- eller kostnadshänseende."

- Martin Lund, Objektspecialist Datacenter på Skövde Kommun

Amazon Web Services - Världens största molnplattform

Om du inte dagligen arbetar med molntjänster kan det vara svårt att hålla koll på alla nyheter som ständigt dyker upp. Läs mer hur vi delar med oss av inspiration och rådgivning om hur Atea bygger lösningar och tillför värde till er på AWS (Amazon Web Services) plattform.

AWS

 

Fem tips från Daniel Persson, molnarkitekt

  • Governance. Oavsett om du börjat använda dig av molnplattformar eller inte, så finns det många fördelar med att lägga extra tid på att få en struktur för governance på plats. Det är väldigt enkelt att starta upp molntjänster idag - vare sig det är Azure, AWS eller någon annan molnplattform. Även om det kan anses som positivt, så medför det en förhöjd säkerhetsrisk och potentiellt högre kostnader. Att då ha möjlighet att implementera mallar som begränsar användandet till dem behov verksamheten har och sedan kunna distribuera de regler mallarna tillför till alla användare, måste ses som en starkt hjälpmedel. Lägg sedan på tydliga namnstandarder och taggar för att kunna automatisera och följa kostnader så är du en bra bit på vägen.
  • Automatisera mera. De två riktigt stora värdena i molnet kommer när du går till PaaS/SaaS-tjänster samt när du börjar automatisera. Lägg mindre tid på att patcha och underhålla servrar, samt få en bättre säkerhet med hjälp av automationstjänster i Azure. En tumregel är att fråga sig själv, har jag uppgifter som återkommer löpande? Går de att automatisera? Det kommer att ge dig mer tid att lägga på de delar som skapar värde. 
  • Optimera er lagring. Det finns många olika sätt att lagra data i de olika molnplattformarna. Det kan vara allt från en databas till en arkivlösning och vilken du ska använda beror helt på vilken typ av data du ska lagra, samt vad du skall använda det till. Kika igenom de olika alternativ som finns för att få ut bäst resultat för din lagring. Potentiellt finns det också en krona eller två att spara. 
  • Test failover med disaster recovery. Är ni i startgroparna och vill börja använda Azure så kan det vara lägligt att börja med att göra en testmigrering till en väldigt låg kostnad. Genom att replikera en server från er nuvarande datahall till Azure, har du sedan möjlighet att göra en så kallad "test failover" för att se hur exakt samma server skulle sköta sig i Azure. Detta utan att det påverkar din nuvarande miljö. Kom ihåg, du betalar bara för det du använder. 
  • Testa dig fram. Det absolut enklaste sättet att fortsätta utveckla din it-miljö är att testa. Det finns flera tjänster som är kostnadsfria och många fler som har en kostnadsfri testnivå. Exempel på tjänster som du kostnadsfritt kan testa är; Azure App Services, Functions, Container Services, Log Analytics och Machine Learning.

Daniel Persson, Cloud Solutions Architect, daniel.persson@atea.se

Håkan Boström, Cloud Solutions Architect, hakan.bostrom@atea.se

Fem tips från Håkan Boström, molnarkitekt

  • Börja klassa er information. Detta ser jag som nödvändigt för att inte riskera att data hamnar på fel plats eller används på fel sätt. Det är lätt att sätta en etikett, t.ex på en wordfil, och det syns tydligt för användarna vad det är. Ni kan även införa flera tekniska åtgärder kopplat mot dessa etiketter. Som T.ex. kryptera filerna eller stoppa dem från nerladdning, utskrift eller skärmdump. Men även sätta regler på vart filerna får skicka eller lagras.

  • Bilder till presentationer. Om ni som jag gör många presentationer så vet ni hur svårt det är att hitta passande bilder. Troligtvis söker ni fram dom på internet och risker att använda upphovsrättsskyddade bilder. Men med Pickit så kan ni enkelt inifrån PowerPoint hitta snygga bilder som är ok att använda. Ni kan även integrera Pickit med era egna företagsbilder för att få allt på samma ställe. Detta plus funktionen Ideas i PowerPoint gör att du med några få knappt tryck kan göra fantastiska presentationer.

  • Tänk nytt gällande säkerheten. Att som tidigare fokusera på skalskydd med hjälp av brandvägg, spam filer och antivirusskydd är inte längre lika effektivt. När användarna kan använda vilken enhet dom vill från vilken plats och tid som helst, direkt mot molntjänster, så måste skyddet och säkerheten följa med. Tänk därför på att skydda informationen och identiteterna och sätt regler för olika skydd från olika platser och enheter. För mera information hur ni kan jobba både flexibelt och säkert boka in en säkerhetsworkshop med oss.

  • Gå från virtuella servrar (IaaS) till plattforms tjänster (PaaS) för era egna verksamhetssystem. Detta för att dra full nytta av molnleverantörernas flexibla, kraftfulla och funktions fyllda system, samtidigt som det är billigare drift. Tänk att du smidigt kan flytta din verksamhetsapplikation mellan olika molnleverantörer eller lokalt beroende på vad som passar er bäst. Kontakta oss för att prata om era verksamhetsapplikationer.

Nyttjar du säkerhetsfunktionerna i Microsoft 365?

Nyttjar du säkerhetsfunktionerna i Microsoft 365? Lyssna på detta Webinar, som riktar sig till offentlig sektor, där vår lösningsarkitekt Håkan Boström delar med sig av hur du skapar säkerhet i molnet.
Tillbaka till Mjukvara och licenser
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer