Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Mjukvara och licenser

Få kontroll på nyheter med Atea Cloud Update for Azure

Ta del av informativa kvartals genomgångar tillsammans med vår Azure specialist där du vid fyra tillfällen får ta del av det senaste och viktigaste gällande Azure. Syftet är att ni ska få kontroll på de viktigaste förändringarna i plattformen tillsammans med nyheter som är bra att känna till.

Vad är Atea Cloud Update?

Atea Cloud Update for Azure är en kvartalsvis rådgivande distanstjänst. Vi vet att Microsoft presenterar många nyheter och vi hjälper er att sortera informationen och konvertera till affärsnytta. Under mötet har ni också möjlighet att diskutera med vår Azure-specialist hur uppdateringarna påverkar er.

Jag vill veta mer

Tre fördelar med Atea Cloud Update

 

Nyheter

Ni får sorterade nyheter som våra arkitekter anser är viktiga för er att känna till.

 

Affärsnytta

Vi kopplar nyheterna till er affärsnytta.

 

Tips

 Vi ser över och ger er tips om nya tjänster som kan ge er funktions- och/eller kostnadsfördelar.

Atea Cloud Track

"Vi är mycket nöjda med genomförandet av Atea Cloud Track. Det var en bra mix av diskussioner, upprättande av rutiner och praktiskt arbete. Efter dagarna har vi fått en överblick angående kostnader samt ett bra ramverk för hur vår driftsorganisation ska hantera olika molnresurser. När alla förutsättningar är väl definierade kan vi nyttja molnet på ett naturligt sätt där det är fördelaktigt ur funktion- eller kostnadshänseende."

- Martin Lund, Objektspecialist Datacenter på Skövde Kommun

”En av de större utmaningarna med Cloud är att hänga med i alla nyheter som släpps. Det kan lanseras funktioner som skulle kunna göra stor skillnad för er organisation eller göra användarupplevelsen bättra för era kunder. Med hjälp av Atea Cloud Update får ni koll på de nyheter som släpps i Azure som vi tycker är mest relevanta för våra kunder. Låt oss hålla koll på nyheter och ge förslag på funktioner som förbättrar er infrastruktur, så kan ni ägna tid åt era organisation och era kunder.”

— Lars-Erik Palm, Cloud Solution Architect på Atea
Tillbaka till Mjukvara och licenser