Sofia Nagander

It-arkitekt

Vad gör du på Atea?

Jag arbetar som it-arkitekt vilket innebär att jag guidar Ateas kunder till rätt it-stöd som effektiviserar deras verksamheter. Helhet och långsiktighet är viktiga delar i arbetet för att säkerställa att stödet ligger i linje med kundens strategier.

Vilka typer av företag hjälper du?

Jag hjälper alla företag som behöver stöd i strategiskt tänkande och som vill ha hjälp att översätta verksamhetens behov till it-lösningar. Det rör sig både om privata företag och offentliga verksamheter såsom kommuner och landsting.

På vilket sätt stödjer du kundernas?

Ateas it-arkitekter har en stor verktygslåda som innehåller vedertagna metoder för strategiskt arbete. Uppdrag som vi utför hos kund kan exempelvis vara att hålla workshops med utvalda verksamhetsrepresentanter eller att vara rådgivande till it-chefen i specifika frågor.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste med mitt jobb är att arbeta med både verksamhets- och teknikfrågor. Mitt mål är att lösa kundernas olika utmaningar med hjälp av it och för att kunna göra de behöver jag sätta mig in i deras organisation och verksamhet. Det är viktigt att ha en öppen och konstruktiv dialog med kunden för att lyckas med detta.

Har du någon digital framtidsspaning?

It flyttar allt mer ut i kärnverksamheterna och det är viktigare än någonsin att företag har strategier för it som innebär nytta för verksamheten och ett långsiktigt perspektiv. I en sådan plan behöver tekniker så som cloud, AI, IoT och blockkejdor finnas med.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer