Louise von Euler

Projektledare IoT & Data Analytics

Jag var trainee på Atea under 2018, vilket innebär att jag under ett år roterar mellan olika avdelningar på Atea. Traineeprogrammet är uppdelat i fyra huvudområden, så kallade moduler, som består av APS, Regions Stockholm, WIG och AIS. Modulerna, liksom avdelningarna, är rätt olika varandra och det gör att rollen som trainee blir väldigt varierande. Dessutom så händer det så otroligt mycket i it-branschen, vilket gör att projekten vi gör som traineer blir väldigt varierande och spännande.

Utöver modulerna så har vi traineer en veckas affärsutveckling och en vecka då vi skuggar vår VD. Parallellt med modulerna har vi även kontinuerliga mentorsträffar och uppdrag från Ateas VD, HR-avdelning och Kultur-och Marknadsdirektör. Genom att testa olika roller och se många delar av Atea får vi traineer möjligheten att knyta många kontakter och lära känna Ateas verksamhet på djupet.

Efter min traineeperiod gick jag över till rollen som projektledare inom IoT och Data Analytics.

Min bakgrund

Jag har läst civilingenjörsprogrammet inom Industriell ekonomi på KTH, med inriktning mot optimeringslära och systemteori. För mig som har en bred utbildning och tycker att mycket är intressant är traineeprogrammet en perfekt start efter examen. Att under ett år få testa på olika roller är väldigt utvecklande och ett bra sätt att ta reda på vad man vill göra efter traineeprogrammet. Jag ser fram emot kommande utmaningar och att lära känna fler på Atea.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer